Sikrere og mer stabil Firefox

Mozilla kom i går med en oppdatert utgave av Firefox 3. Den inkluderer i alt fem sikkerhetsoppdateringer, hvor i alle fall én har potensial til å åpne for kjøring av vilkårlig kode.

De fleste sårbarhetene finnes også i andre Mozilla-produkter, men er fjernet i Firefox 2.0.0.17, Thunderbird 2.0.0.17 og SeaMonkey 1.1.12.

I tillegg til sikkerhetsfiksene, skal Firefox 3.0.2 inkludere en rekke stabilitetsforbedringer, den skal rette en del mindre presentasjonsfeil knyttet til visse websider, i tillegg til en del andre feilfikser.

Det oppgis nå også at Firefox er tilgjengelig på ytterligere ti språk, blant annet islandsk, men de fleste av disse versjonene er fortsatt bare for betautgaver å regne.

Mer informasjon om alle endringene som er innført med Firefox 3.0.2 finnes på denne siden.

    Les også:

Til toppen