Sikter mot 60 terabyte-harddisker

Seagate har nådd viktig teknologisk milepæl.

Nye framskritt innen harddisk-teknologien kan bidra til at denne typen lagringsenheter fortsatt vil være aktuelle om 10 til 20 år. På bildet vises de fem skivene i en IBM 18 gigabyte SCSI-harddisk fra 1999.
Nye framskritt innen harddisk-teknologien kan bidra til at denne typen lagringsenheter fortsatt vil være aktuelle om 10 til 20 år. På bildet vises de fem skivene i en IBM 18 gigabyte SCSI-harddisk fra 1999. (Bilde: Harald Brombach)

Seagate har nådd viktig teknologisk milepæl.

Det største fortrinnet til harddisker, sammenlignet med flashbaserte lagringsenheter, er prisen. Man får mye mer lagringskapasitet per krone med harddisker. Selv om prisen på flashminne-enheter som SSD er synkende, gjelder det samme også for harddisker.

I går kunngjorde Seagate at selskapet har nådd en milepæl som vil kunne bety at prisen per gigabyte med harddiskbasert lagringskapasitet vil fortsette å synke. Selskapet har for første gang oppnådd en lagringstetthet på 1 terabit per kvadrattomme, noe som skal være ny rekord. Til sammenligning kunngjorde selskapet i mai i fjor at det for første gang kunne tilby harddisker med lagringskapasitet på 1 terabyte per 3,5 tommers skive, noe som tilsvarer 625 gigabit per kvadrattomme. Med HAMR har Seagate oppnådd en lineær bittetthet på omtrent 2 millioner bit per tomme.

Seagate har oppnådd milepælen ved å bruke en teknikk som kalles for «heat-assisted magnetic recording» (HAMR). Den løser et problem med punktene i harddisker blir magnetisk ustabile når de blir særlig mindre enn de er i dag. Dette kalles superparamagnetisme og unngås med HAMR ved at mediet varmes opp med en lasergenerert stråle som rettes nøyaktig mot det punktet hvor databiten skal lagres. Mediet blir enklere å «skrive på» når det varmes opp, og rask kjøling etter skriving stabiliserer de skrevne dataene.

Seagate omtalte teknikken allerede i 2002.

Ifølge Seagate er dette den tredje generasjonen av opptaksteknologien som benyttes i harddisker. Dagens harddisker benytter «Perpendicular Magnetic Recording» (PMR), en teknologi som ble introdusert så sent som i 2006 og som ifølge Seagate vil nå kapasitetsgrensen på 1 terabit per kvadrattomme innen noen få år.

PMR erstattet teknikken «longitudinal recording», som ble brukt i flere tiår – helt siden IBM kom med den første harddisken i 1956.

Nå er det ikke slik at Seagate kommer med HAMR-baserte harddisker «i morgen». Selskapet vil ta i bruk teknologien i løpet av de inneværende tiåret og regner med at den i første omgang vil kunne bidra til en dobling av dagens harddiskkapasitet. Det betyr 3,5 tommers harddisker med 6 terabyte lagringskapasitet, og 2,5 tommers harddisker med 2 terabyte lagringskapasitet. Den sistnevnte varianter benyttes i kompakte enheter som bærbare pc-er.

Seagate mener at man i løpet av de neste ti årene etter at HAMR-harddiskene kommer på markedet, vil kunne forbedre teknologien så mye at man vil kunne tilby 3,5 tommers harddisker med 30 til 60 terabyte lagringskapasitet og 2,5 tommers harddisker med 10 til 20 terabyte lagringskapasitet. Det innebærer en lagringstetthet på 5 til 10 terabit per kvadrattomme.

I en presentasjon av HAMR-teknologien som ble holdt i 2004, opplyste Seagate at teknologien ville kunne gi en lagringstetthet på 50 terabit per kvadrattomme. Selskapets beskrivelser er langt mer nøkterne i dag.

    Les også:

Til toppen