Sikter mot å energimerke servere

Sikter mot å energimerke servere

USAs miljømyndigheter tar sikte på å energimerke servere på samme måte som PC-er.

Rett før jul vedtok godkjente USAs president George W. Bush et lov som pålegger den sentrale miljømyndigheten Environmental Protection Agency (EPA) å gjennomføre en undersøkelse om servere og datasentralers strømforbruk. Undersøkelsen skal ta seks måneder, og vil påbegynnes i løpet av januar.

    Les også:

EPA har lagt undersøkelsen inn under Energy Star-programmet. Dette er et program som blant annet sørger for å energimerke PC-er og andre elektroniske apparater, hovedsakelig med tanke på forbrukermarkedet.

Loven pålegger også EPA å vurdere tiltak som kan fremme bruken av mer energieffektive servere. En «Energy Star»-merking av servere er et sannsynlig resultat av denne vurderingen. Et annet sannsynlig resultat er pålegg til offentlige myndigheter om å unngå innkjøp av servere uten energimerking.

Amerikansk presse trekker fram stadig flere eksempler på hvilke uhyrlige mengder strøm som går til landets servere. De enorme serverfarmene som Google, Microsoft og Yahoo har bygget i delstatene Washington og Oregon er blant vannkraftverkenes aller største brukere. Det er regnet ut at en gjennomsnittlig datasentral på fire til fem tusen kvadratmeter har et energiforbruk tilsvarende 2500 boliger.

IT-bransjen i USA ligger noen hakk foran myndighetene. AMD, IBM, Intel og Sun har alle prioritert å utvikle mer energieffektive prosessorer, og det er for eksempel stor forskjell på en Netburst Xeon fra et par tre år tilbake og de nye variantene med to og fire kjerner. Sun og IBM har gjort tilsvarende framskritt.

Et tiltak som EPA sannsynligvis vil se nærmere på, er differensiering av strømpriser.

Den største strømleverandøren til det nordlige og sentrale California, Pacific Gas and Electric Company (PG&E), innvilger allerede rabatter til selskaper som installerer energieffektive servere, for eksempel Sun Ultrasparc T1.

Til toppen