Sikter mot tredobling i år

Telio-sjef Rune Strømmen har som mål i år å tredoble tallet på kunder innen IP-telefoni.

Telio-sjef Rune Strømmen har som mål i år å tredoble tallet på kunder innen IP-telefoni.

Telio var først ute med å tilby bredbåndstelefoni med forhåndsbetalt abonnement og gratis tellerskritt over datalinjen i Norge. Selskapet startet opp i januar i fjor og hadde som et klart mål om 50.000 nye kunder innen året.

Selv om selskapet «bare» oppnådde 30.000 i fjor, er Telio-sjef Rune Strømmen strålende fornøyd. Ifølge teleanalytiker Tore Aarønæs finnes i dag rundt 65.000 bredbåndstelefonikunder i Norge, og Telio ligger dermed et godt hestehode foran konkurrentene.

Og veksten fortsetter. Telio fikk over 6.000 nye bredbåndstelefoni kunder i februar og drar kraftig fra de andre tilbyderne. Dette er et par hundre flere enn hva Telio oppnådde i januar.

- Vi er strålende fornøyd med dette. Vi har en målsetting om å runde 100.000 kunder i løpet av 2005 og så langt ligger vi godt an til å nå denne målsettingen, sier Strømmen.

Telio har nytt godt av å være først ute med bredbåndstelefoni. Det var først i annen halvdel i fjor at konkurrentene begynte å dukke opp. I dag er Telio i frisk konkurranse med et førtitalls andre aktører på det norske markedet.

Strømmen mener interessen for Telio kan tyde på at kundene foretrekker aksessuavhengige løsninger fremfor de løsningene som er bundet fast opp mot bredbåndsabonnementet.

- Forklaringen ligger nok i at kundene vektlegger fleksibilitet, pris og funksjonalitet fremfor det å få alle tjenester fra en og samme leverandør. En annen viktig forklaring ligger nok også i at Telio er den leverandøren som har kommet lengst med hensyn på tilleggstjenester. Når kunden kan få både tilleggstjenester og tellerskritt gratis blir det

hele meget attraktivt sammenlignet med alternativene, forteller Strømmen til digi.no.

Til sammenligning oppnådde Catch å få 400 nye abonnenter og NextGenTel 750 nye bredbåndstelefoni kunder i februar.

Telio har i Norge i dag 35.000 aktive kunder og i Danmark 10.000 kunder.

Til toppen