Silicon Graphics og Netscape lager verdens raskeste web-tjener

Silicon Graphics vil bruke programvare fra Netscape i sitt Everest-prosjekt, som i første omgang går ut på å lage verdens raskeste og mest skalerbare flertrådede web-tjener for anvendelser i stor skala.

Silicon Graphics' Everest Initiative er tjener-leverandørens utviklingsprogram med tanke på Internett-tilbydere og de største webstedene i media- og underholdningsbransjen. Trinn én i dette programmet er å lage verdens raskeste web-tjener.

Maskinvareplattformen er Silicon Graphics' WebFORCE-Internett-tjenere. SGI har lisensiert kildekoden til Netscapes tjener-programvare. Koden skal bearbeides med tanke på optimal ytelse under en framtidig versjon av SGIs Unix-variant Irix. Avtalen omfatter de mest sentrale komponentene i Netscapes tjener-programvare, blant annet FastTrack og Directory Server.

Målet med tanke på brukerne er at de skal få så godt som umiddelbar tilgang til multimediapreget informasjon når de er innom nettsteder som bruker systemet.

Markedsmålet er å gjøre kombinasjonen SGI/Netscape til den ledende plattformen for de mest krevende nettstedene.

Avtalen gir også SGI et grunnlag for å utvikle kundespesifikke systemer med utgangspunkt i Netscapes programvare.

SGI og Netscape har lenge samarbeidet om tjener-løsninger for nettsteder. SGI var blant annet det første selskapet som tilbød markedet en buntet løsning med egne tjenere og Netscapes tjener-programvare.

Til toppen