Silicon Valley ikke lenger drivkraft innen IT

Innen 2012 vil initiativet ligge i nye vekstområder, tror Gartners Peter Sondergaard.

Peter Sondergaard, forskningsdirektør i analyseselskapet Gartner, tror Silicon Valley er i ferd med å miste statusen som IT-bransjens fremste maktsentrum. Gartner legger fram en oppgradert versjon av sitt verdensbilde på IT-symposier i USA i slutten av oktober, og i Europa i begynnelsen av november.
Peter Sondergaard, forskningsdirektør i analyseselskapet Gartner, tror Silicon Valley er i ferd med å miste statusen som IT-bransjens fremste maktsentrum. Gartner legger fram en oppgradert versjon av sitt verdensbilde på IT-symposier i USA i slutten av oktober, og i Europa i begynnelsen av november. (Bilde: Gartner)

Innen 2012 vil initiativet ligge i nye vekstområder, tror Gartners Peter Sondergaard.

Analyseselskapet Gartner har igjen revidert sin prognose for den internasjonale IT-bransjen i 2009 og årene fram til 2010.

Deres mest oppsiktsvekkende konklusjon er at USAs legendariske Silicon Valley vil komme varig svekket ut av krisen.

Når veksten først gjenoppstår en gang i 2010, vil den komme så mye raskere i «emerging regions» – vanligvis oversatt til «nye vekstområder, altså land som Brasil, Russland, India og Kina – at disse vil overta rollen som internasjonal pådriver.

– Innen 2012 vil akselerert IT-forbruk av en kulturelt forskjellig tilnærming til IT i disse økonomiene direkte influere på produkters egenskaper, tjenestestrukturer og den helhetlige IT-bransjen. Silicon Valley vil ikke lenger være i førersete, sier Peter Sondergaard, øverste ansvarlig for all forskning innen Gartner.

I en prognose fra mars i år, spådde Gartner at det globale IT-markedet, fordelt på segmentene maskinvare, programvare, IT-tjenester og telekom, ville krympe med 3,8 prosent fra 2008 til 2009, og havne på 3 234 milliarder dollar.

I juni ble denne prognosen revidert: Alle indikatorene pekte nedover, og Gartner konkluderte med at markedet ville krympe med 6,0 prosent, til 3 153 milliarder dollar fra 2008 til 2009. De spådde samtidig en vekst i 2010 på 2,3 prosent, til 3 226 milliarder dollar.

Den nyeste prognosen er noe mindre pessimistisk enn den fra juni, og demper nedgangen i 2009 til 5,2 prosent. Prognosen for 2010 er justert litt opp, med 3,3 prosent vekst til rundt 3 300 milliarder dollar.

– Selv om IT-bransjen vokser fra 2009 til 2010, er det først i 2012 at vil man vil ta igjen 2008-nivået for omsetningen, advarer Sondergaard.

Han legger til at IT-markedet i 2010 vil dreie seg om hvordan vekte nøkkelfaktorene kostnader, risiko og vekst. Over halvparten av bedriftene vil oppleve nullvekst i IT-budsjettet. 2011 blir bare litt bedre enn 2010.

Fordelt per markedssegment, ser Gartners siste prognose slik ut:

  • Maskinvare: ned 16,5 prosent til 317 milliarder dollar i 2009, nullvekst i 2010.
  • Programvare: ned 2,1 prosent til 217 milliarder dollar i 2009, vekst på 4,8 prosent i 2010, til 228 milliarder dollar, 6 milliarder dollar mer enn i 2008.
  • IT-tjenester: ned 3,2 prosent til 781 milliarder dollar i 2009, deretter vekst på 4,5 prosent til 824 milliarder dollar, 19 milliarder dollar mer enn i 2008
  • Telekom er den suverent største av Gartners segmenter: ned 4,0 prosent i 2009 til noe under 1 900 milliarder dollar, deretter vekst på 3,2 prosent til rundt 1 950 milliarder dollar.

Krisen slår altså aller verst ut for maskinvare, mens programvare og IT-tjenester når tilbake til 2008-nivå allerede i 2010, slik Gartner ser utviklingen.

Analyseselskapet har flere råd til dem som skal planlegge sine IT-investeringer i årene framover.

Sondergaard anbefaler at man setter seg inn i den pågående tendensen der utgifter kan skyves fra kapitalinvesteringer til drift. Nye tjenester – «software as a service», «cloud computing» og så videre – bidrar til å gjøre IT-kostnader mer fleksible.

Vanskelige tider har fått mange til å utsette utskifting av servere, pc-er og skrivere. Denne tendensen vil sannsynligvis fortsette ut 2010. Sondergaard tror det i 2009 globalt sett er rundt én million servere i drift som normalt ville vært byttet ut, og at tallet vil øke til minst to millioner i 2010.

– Dette får følger for bedrifters samlede risiko. Finansdirektøren må forstå dette, og det er IT-direktørens ansvar å formidle dette på en måte som finansdirektøren kan forstå, sier Sondergaard.

På kort sikt framhever Sondergaard tre områder som vil være minst like viktige i 2010 som i 2009: Økt satsing på beslutningsstøtte («business intelligence»), økt behov for å virtualisere med tanke på hele infrastrukturen slik at man legger et grunnlag for å dele tjenester etter nettskyprinsippet, og økt brukt av sosiale medier for mer effektiv kommunikasjon internt og eksternt.

Til slutt framhever Sondergaard tre segmenter som han regner med vil få økt betydning på litt lengre sikt. En annen måte å si det på er at her er den nye IT-moten:

  • Kontekstavhengig IT («context-aware computing») handler om å bruke lagret kunnskap om brukeren til å heve kvaliteten på samhandlingen. IT-systemet sanser blant annet hvor brukeren befinner seg geografisk, i hvilken utstrekning hun er tilgjengelig utenfra, og hva slags sosiale attributter hun har, og tilbyr funksjonalitet og tjenester ut fra det.
  • Driftsteknologi («operational technology», forkortet «OT») omfatter apparater, sensorer og programvare for å styre eller overvåke fysiske ressurser og prosesser i sanntid, med tanke på å opprettholde IT-systemets integritet. Gartner sier OTs raske vekst fordrer en forent oversikt over alt som har med kontrollsystemer og forretningsprosesser å gjøre, og at OT følgelig vil bli et viktig segment for alle organisasjoner.
  • Mønsterbasert strategi («pattern based strategy») er en ny modell innen beslutningsstøtte, der man prøver å fange opp såkalt svake signaler fra markedet, i form av nye og underliggende mønstre, og utnytte dem i konkurransen. Poenget er ikke bare bedre forståelse av det som skjer i nåtid, men også å fange opp nye trender.

    Les også:

Til toppen