Silicon Valley sikter mot Asia

Ledere i Netscape, Microsoft, Lotus, Oracle, Sun og Digital skal møte ledende internett-tilbydere i Asia til en åpen strategikonferanse i Silicon Valley 20. februar.

Ledere i Netscape, Microsoft, Lotus, Oracle, Sun og Digital skal møte ledende internett-tilbydere i Asia til en åpen strategikonferanse i Silicon Valley 20. februar.

Konferansens formelle navn er Wired Into Asia. Organisator er det USA-baserte japanske selskapet www.japanbiztech.com>Nikkei BP BizTech. Hensikten er å vende blikket mot hva asiatiske markeder har å tilby teknologikonsern. Blant sentrale emner for konferansen er elektronisk handel, næringsstrategier i Asia, internett og asiatiske forretninger med mer.

Arrangøren har utarbeidet en "Wired Into Asia white paper" som de selv verdsetter til rundt 500 USD. Hvitboka inneholder en grundig analyse av utviklingen av det asiatiske internettet, og deles ut til deltakerne på konferansen.

Arrangøren forventer rundt 400 deltakere.

Til toppen