Silisium viktigere enn sex

Til tross for Bill Clintons sex-problemer i kjølvannet av Lewinsky-saken, velger teknologiaktørene i Silicon Valley fortsatt å støtte presidenten. De ser på ham og hans arvtaker som viktige støttespillere.

Til tross for Bill Clintons sex-problemer i kjølvannet av Lewinsky-saken, velger teknologiaktørene i Silicon Valley fortsatt å støtte presidenten. De ser på ham og hans arvtaker som viktige støttespillere.

Forholdet mellom Clinton/Gore og Silicon Valley har vært anstrengt i noen måneder som følge av at en lov om å øke antall arbeidstillatelser for høyt utdannede arbeidere - såkalte H1-B visaer - har blitt sittende fast i Kongressen. For første gang har den årlige kvoten for H1-B visaer blitt nådd. Bedrifter i Silicon Valley er avhengige av tilførsel av teknologisk kyndig utenlandsk arbeidskraft for å dekke sine behov, og de har derfor arbeidet intenst i de politiske korridorer for å få gjennomslag. Forrige uke kom det frem et kompromiss i Kongressen som - riktignok med endel betingelser - åpnet for øket kvote.

Teknologibransjene har nytt godt av å ha en fruktbar dialog med teamet i Det Hvite Hus, og det er klart at Bill Clintons mye omtalte sex-skandale ikke ser ut til å ha skadet hans popularitet i teknologimekkaet - Silicon Valley. For første gang siden detaljene i Lewinsky-saken ble offentliggjort, har Clinton vært i California hvor han deltok på en middag til støtte for det demokratiske partiet. Det meldes om sterkt fremmøte og det ble samlet inn rekordhøye 825.000 dollar, i henhold til news.com.

Det ser ut til at bransjen ser seg tjent med å støtte Clinton, og det er klart at bransjen også støtter Clintons makker - og arvtaker - Al Gore. De håper å få i ham - som en IT-kyndig politiker - en fremtidig støttespiller inn i det nye milleniet.

Til toppen