SilverStream til integrert kurssystem hos Nutec

IT-sjef William D. Stinessen i Nutec bruker SilverStream som utviklingsplattform til et nytt integrert system for booking, kursadministrasjon og ressursstyring, som skal håndtere 25.000 elever i året.

Nutec lever av opplæring i sikkerhet og beredskap, og har blant annet hele Nordsjø-sokkelen som arbeidsfelt, med avdelinger i både Norge og Storbritannia. Omsetningen er 180 millioner kroner i året.

- Vi trengte et nytt system for å håndtere all kursvirksomheten. Vi ville ha noe som var samlende og framtidsrettet. Det skulle være distribuert, det skulle ha et enkelt brukergrensesnitt basert på nettleser, enten html eller Java. Systemet må fungere innen vårt eget lokalnett, innen et ekstranett, samt være tilgjengelig over internettet. Det skal kunne brukes i ti år, og det bør kunne utvides til fjernundervisning.

Nutec valgte ECsoft som leverandør, og lot seg overbevise om at SilverStream var løsningen. Med 200.000 kodelinjer bak seg har Stinessen lang erfaring som utvikler. Han understreker at om anbefalingen kom fra Ecsoft, var valget Nutecs - og hans.

Stinessen viser ulike informasjonsflytdiagrammer for booking, økonomi, kursadministrasjon og ressursstyring, med aktiviteter for en rekke funksjoner som instruktør, ressurskoordinator, kursplanlegger, fagansvarlige, kursadministrator, kursdeltaker, kunde, underleverandør, økonomikonsulent og bookingansvarlig, og med kommunikasjon mot økonomisystem og forskjellige registre.

- Utfordringen var å finne teknologi som forvalter utviklingsprosessene i å lage et slikt system, forteller Stinessen.

- Utviklingen er typisk team-arbeid, og vi trenger versjonskontroll og inn- og utsjekking av komponenter. Vi trenger opplegg for sikkerhet og autentisering, samt databasekommunikasjon, også gjennom brannmurer. SilverStream ga fokus på alle nettypene, på databaser og på sikkerhet, og tilbyr et ryddig utviklingsmiljø basert på kjente protokoller.

Systemet er nå i konstruksjonsfasen, etter å ha vært gjennom analyse og prototyping. Dataimplementering kjøres samtidig med konstruksjon. I september skal det testes, og i november skal systemet være i drift.

- Utfordringene framover er å redusere størrelsen på systemklassene, gi bedre støtte for html, samt håndtering av rapporter og utskrifter. Vi har ingen frykt for at dette Java-baserte systemet ikke skal være fullt på høyde når det gjelder ytelse. Java virtuelle maskiner forbedres stadig, og vi har en rekke andre muligheter til å få opp ytelsen dersom det skulle bli nødvendig.

- Utskrifter er et svakt punkt i Java, bekrefter David Dewan i SilverStream.

- Opprinnelig var ikke Java tiltenkt næringsapplikasjoner i det hele tatt, og versjon 1.0 av u JDK (Java development kit) hadde ikke utskriftsfunksjoner overhode. Det er lagt inn i JDK 1.1, men på et svært lavt nivå. Det ordnes i dag ved konvertering til html, eller ved å ty til et rapporteringsverktøy.

Til toppen