Simula fikk midler til mange IT-forskere

Simula fikk midler til mange IT-forskere

Simula har fått en stor pott med penger, som gir rom til mange doktorstipendier.

Stor var skuffelsen da statsbudsjettet ble lagt fram i fjor høst som gav små løfter til videre forskningshjelp.

Regjeringen kuttet hardt i bevilgningen til høyere utdanning og forskning, og mange IT-eksperter fryktet for en sterk svekking av videre teknologisk innovasjon i Norge.

Men nokså overraskende stod utdanningsminister Øystein Djupedal fram i november og bevilget fem millioner kroner til å realisere en helt ny forskerskole til Simula-senteret på IT-Fornebu.

Forskerskolen skal ledes av assisterende direktør Kristin Vinje på Simula-senteret i nært samarbeid med Universitetet i Oslo.

I tillegg vant Simula i konkurransen om å bli tildelt status som Senter for fremragende forskning (SFF) som ble utlyst av Norges Forskningsråd, der i alt 98 forskningsmiljøer deltok. Simula vant for fremragende forskning, og har blitt tildelt 75 millioner over ti år.

– Vi er svært stolt over at vi vant i en knivskarp konkurranse blant mange dyktige fagmiljøer, forteller Vinje til digi.no.

Nå ønsker påtroppende direktør til forskerskolen, Kristin Vinje, å bruke pengene til å ruste opp kompetansen med nye doktorgradstipendiater.

I første omgang vil det være aktuelt å trekke til seg mellom 6 til 8 IT-doktorgradstipendiater innen områdene nettverk og distribuerte systemer, vitenskapelige beregninger og utvikling og vedlikehold av programvaresystemer.

Innenfor vitenskapelig programmering er det spesielt innen området som dekkes av SFF; «Software Components for Biomedical Flows» som Simula vil satse forskningen på framover. Dette er vitenskapelig IT som skal simulere flyt av blodgjennomstrømningen i kroppen og er i skjæringspunktet mellom programmering, matematikk og medisinsk forskning.

Dersom forskerskolen blir vellykket, kan det bane vei for tilsvarende forskerskoler rundt om i landet.

Skolen vil åpne for en ettårig praksis som trainee, som skal være en forberedelse til arbeidet med doktorgraden. Skolen skal i tillegg inkludere 10 postdoktorer og noen veiledere.

Traineene skal tilbringe halvparten av tiden i en bedrift. Internasjonal erfaring blir en viktig del av doktorgradsarbeidet, og Simula jobber for å få et formalisert samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer.

Simula jobber nært sammen med Universitetet i Oslo, Bærum kommune og næringslivsaktører som Telenor, Hydro, Sintef, Norsk regnesentral og Veritas i tillegg til bransjeorganisasjonene Abelia og IKT-Norge.

Til toppen