Simula-forsker forklarer IT-sprekkrapporten

Overskridelsene i offentlige IT-prosjekter skyldes dårlig involvering og oppfølging, mener Magne Jørgensen.

I går ble forskere i Simula Research Laboratory innkalt til et møte i Næringsdepartementet for å orientere om påståtte milliardoverskridelser i IT-prosjekter i offentlig sektor. Forklaringen ble gjort mot eKontakt-gruppen som består av IT-kyndige embedsmenn fra en rekke departementer.

Rapporten fra Simula ble ferdigstilt i fjor høst og bygger på data fra 18 IKT- leverandørers synspunkter i tillegg til lignende undersøkelser i England og OECD-rapporter.

IT-prosjekter i det offentlige sprekker ifølge rapporten med gjennomsnittlig 67 prosent i forhold til budsjett. Det koster skattebetalerne mellom to og fire milliarder kroner i året. En rekke ledere i den norske IT-bransjen har stilt seg undrende til denne konklusjonen, blant dem Endre Rangnes i EDB Business Partner, Per Bakseter i TietoEnator, og Andreas Rømming i Accenture. Også IDC-analytiker Nils Molin har uttalt seg kritisk.

    Les også:

Forsker Magne Jørgensen i Simula forsvarer undersøkelsen.

- Vi ser at det er en rekke fellestrekk som går igjen i rapportene vi har gransket fra IKT-leverandørene. Disse samsvarer med lignende undersøkelser i andre land. Ofte er det økonomi som er utslagsgivende for hvilken leverandør det offentlige velger. Et billig alternativ kan gå på bekostning av kompetanse hos leverandøren, sier Jørgensen.

Simula ønsker å forfølge denne diskusjonen og skal framlegge rapporten under en felles konferanse i Japan for forskere over hele verden. Konferansen PROFES ("International Conference on Product Focus Software Process Improvement") vil gå av stabelen i april, og Jørgensen forventer stor interesse for temaet.

Rapporten peker på disse punktene som svakheter i offentlige prosjekter:

  • Svak kravspesifikasjon.
  • Vanskelig anbudsprosess i offentlige prosjekter.
  • Liten deltakelse fra kunden i beslutninger under veis.
  • Umodent og manglende ressurser.
  • Mangelfull spesifikasjon.
  • Liten nærhet mellom leverandør og offentlig.
  • For lange beslutningsprosesser.

Beslutninger i offentlige må gjerne gjennom flere ledd og kan bære preg av byråkrati som kan forsinke viktige beslutninger.

At kunden er umoden kan gjenspeiles i usikkerhet rundt IT-utvikling og risikoforståelse for IT-systemer. En stor feil er at kunden ikke setter av nok tid som igjen øker risikoen, testing og IT-utvikling.

- De som lykkes best er kunder som har vært med på statusmøter hos leverandører og gitt råd og innspill hele tiden underveis, sier Magne Jørgensen.

Les mer om: