Simula kan starte IT-forskerskole til våren

Penger fra statsråd Øystein Djupedal kan la Simulas forskerskole starte allerede til våren.

Simula Research Laboratory har lenge ivret for å opprette en egen forskerskole på Fornebu i Bærum kommune.

    Les også:

I et brev til Kunnskapsdepartementet, datert 30. oktober, skrev Simula at de tenkte seg forskerskolen i full drift fra 1. august 2008, med 60 studenter som har fullført mastergrad, og som vil videre med doktorgrad innen IKT-relaterte felt. De ba kunnskapsminister Øystein Djupedal om 30 millioner kroner i året for prosjektet.

Nokså overraskende ble det på torsdag kveld gjort kjent at Øystein Djupedal allerede nå bevilger fem millioner kroner til å realisere en helt ny forskerskole på Fornebu.

Nyheten kom i anledning femårsjubileet for Simula-senteret på IT-Fornebu.

Skolen skal utdanne unge mennesker til å bli forskere innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og vil bli et pilotprosjekt i samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO).

Dersom prosjektet blir vellykket, kan det bane vei for tilsvarende skoler rundt om i landet, skriver Asker og Bærum Budstikke.

Simula håper å få etablert skolen med de første 20 doktorgradkandidatene allerede til våren. Opp til 60 kandidater, inkludert 15 traineer, vil få plass i 2008.

Forskerskole skal organiseres som et aksjeselskap, der Simula eier minst 50 prosent.

Skolen vil åpne for en ettårig praksis som trainee, som skal være en forberedelse til arbeidet med doktorgraden. Skolen skal i tillegg inkludere 10 postdoktorer og noen veiledere.

Traineene skal tilbringe halvparten av tiden i en bedrift. Internasjonal erfaring blir en viktig del av doktorgradsarbeidet, og Simula jobber for å få et formalisert samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer.

Simula har allerede inngått partnersamarbeid med Telenor, Hydro, Sintef og Veritas og samspill med Abelia og IKT-Norge.

Til toppen