Simula vil ha moden datakommunikasjon

Simulas visjon er at datakommunikasjon skal bli like moden som elektrisitetsnettet.

Simulas visjon er at datakommunikasjon skal bli like moden som elektrisitetsnettet.

Norges Forskningsråd har 61 millioner kroner som skal bevilges videre til teleforskning.

Av dette beløpet har Simula mottatt 10 millioner kroner. Simula Research Laboratory ble opprettet i 2001 og er lokalisert på Fornebu. Simulas avdeling for nettverk og distribuerte systemer vil bruke pengene på forskning innen til nettverksinfrastruktur.

Simula har tre viktige visjoner som blir håndtert av hvert sitt forskningsprosjekt. Disse er:

  • Det bør bli like enkelt å legge nye anvendelser på toppen av Internett som det er å koble nye elektriske apparater til elektrisitetsnettet. Derfor må nye løsninger for skalerbarhet, kostnadseffektivitet og tilpasningsdyktighet for nye anvendelser utvikles og studeres.
  • Det bør bli like naturlig å basere sikkerhetskritiske anvendelser på kommunikasjonsnettverket som det er å basere kirurgi på stabil elektrisitetsleveranse. Derfor må metoder for nettverksadministrasjon og motstandsdyktighet mot feil og sabotasje i nettverksinfrastrukturen utvikles og studeres.
  • Komponentene som inngår i kommunikasjonsinfrastrukturen må være like vel forstått og like generelle som transformator, kabel- og svitsjekomponenter for elektrisitet. Derfor må komponentene for svitsjing og ruting, samt arkitektur og metoder for hvordan disse komponentene skal settes sammen utvikles og studeres.
Til toppen