Simula vil ha statsstøttet forskerskole

Simula ønsker statsstøtte for å åpne en egen skole for IT-forskere på Fornebu.

Simula (Simula Research Laboratory) ble etablert på Fornebu i 2001, og har som mål å forske på utvalgte områder innen programvare- og kommunikasjonsteknologi.

På fem år har Simula blitt et internasjonalt forskningsmiljø. Bare i løpet av 2006 har senteret uteksaminert over 100 mastergradsstudenter og nærmere 30 doktorgradskandidater.

Nå vil Simula lager forskerskole på Fornebu, men mener det kreves statlig støtte for å få det realisert. Senteret jobber hardt for å skaffe statlig finansiering til drift av en helt ny forskerskole i lokalene til IT-Fornebu.

Ifølge Asker og Bærum Budstikke vil det koste drøye 30 millioner kroner i året å drive Simula School of Research and Innovation.

Simula-sjef Aslak Tveito sier til Budstikka at han ikke har noen tro på et Fornebu-universitet uten statstilskudd.

Han mener høyere utdanning er en statlig oppgave, og han tviler på at næringslivet er villig til å dele ut midler i den størrelse det her er behov for.

Men selv om forskerskolen skulle bli statlig finansiert, legges det opp til et nært samarbeid med næringslivet og internasjonale forskningspartnere. Skolen kan for eksempel etableres som et aksjeselskap med flere eiere som kan stille med startkapital.

Telenor, IBM og Microsoft er blant dem som vil bli kontaktet med tanke på partnerskap.

Det legges opp til en modell med ettårig tilbud som forskningstrainee, der studentene får seks måneder i forskningsavdelingen og seks måneder ute hos næringslivspartnere.

Til toppen