Simula vil klekke ut egne IT-forskere

Simula har foreslått en ny, norsk skole for IT-forsker for kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Forskningsselskapet Simula ønsker å starte en egen forskerskole på IT Fornebu som skal organiseres som et aksjeselskap, der Simula eier minst 50 prosent.

Tanken er at forskerskolen skal være i full drift fra 1. august 2008 med 60 studenter som har fullført hovedfag, og som vil videre med doktorgrad innen IKT-relaterte felt.

Nå har Simula bedt kunnskapsminister Øystein Djupedal om 30 millioner kroner i året for prosjektet.

I et brev til Kunnskapsdepartementet 30. oktober opplyser Simula at de ønsker en egen forskerskole, Simula Research and Innovation at The University of Oslo på Fornebu, skriver Aftenposten.

Skolen vil også åpne for en ettårig praksis som trainee, som skal være en forberedelse til arbeidet med doktorgraden. Skolen skal i tillegg inkludere 10 postdoktorer og noen veiledere.

Traineene skal tilbringe halvparten av tiden i en bedrift. Internasjonal erfaring blir en viktig del av doktorgradsarbeidet, og Simula jobber for å få et formalisert samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer.

Simula har allerede inngått partnersamarbeid med Telenor, Hydro, Sintef og Veritas og samspill med Abelia og IKT NOrge.

Til toppen