Simulaskolen starter opp

I dag markeres oppstarten av Simula School of Research and Innovation, eller Simulaskolen som de også kaller seg, på Fornebu utenfor Oslo.

Skolen ble offisielt stiftet 8. mai i år, og med statssekretær Rikke Lind i Nærings- og handelsdepartementet tilstede, åpnes skolen formelt i dag.

Simulaskolen skal tilby doktorgradsutdanninger innen IKT i samarbeid med Universitetet i Oslo. Selve doktorgraden skal avlegges ved Universitetet i Oslo.

Kandidatene vil få nær tilknytning til næringslivet gjennom utvekslingsprogrammer og trainee-ordninger, og Simulaskolen vil legge spesielt til rette for internasjonalt utveksling av forskere under utdanning.

- Vi ønsker å bidra til å styrke doktorgradsutdanningen både kvantitativt og kvalitativt. Vi tror modellen er god og har fått utrolig positiv støtte fra næringslivets egne aktører, sier Kristin Vinje, administrerende direktør i Simulaskolen.

Simulaskolen er organisert som et eget aksjeselskap, og i tillegg til Simula, har Hydro, Bærum kommune, Telenor, SINTEF og Norsk Regnesentral gått inn som eiere.

Les mer om: