Simultanoversettelse av programvare

Svenske Eurocity Software tilbyr en løsning som gjør at hvem som helst enkelt kan oversette Windows-programvare fra for eksempel engelsk til norsk på et øyeblikk.

Svenske Eurocity Software tilbyr en løsning som gjør at hvem som helst enkelt kan oversette Windows-programvare fra for eksempel engelsk til norsk på et øyeblikk.

Det aller mest av programvare utgis kun med engelsk som språk. Årsaken til dette er gjerne at markedet for lokaliserte utgaver er for lite. Samtidig er det mange databrukere som ikke er bekvemme med å bruke programvare som ikke oversatt til morsmålet.

Svenske Eurocity Software tilbyr et produkt, Software Translator, som kan oversette språket i det aller meste av programvaren som finnes til Windows, uten å ha tilgang til kildekoden.

Programvaren som skal oversettes startes opp via brukergrensesnittet i Software Translator. Da blir all ledetekst i menyer og vinduer oversatt til det ønskede språket. For øvrig virker den oversatte programvaren normalt.

Software Translator støtter mellom 27 ulike språk. Det opprinnelige språket i programvaren behøver ikke være engelsk, det kan like gjerne være norsk eller kinesisk.

Programvaren tar utgangspunkt i spesielle ordbøker (se bildet over) som inneholder flere tusen ord og uttrykk som er vanlige i programvare. Brukerne kan selv legge til flere ord eller eventuelt endre oversettelsene til noe bedre.

Bildet til høyre viser Edit-menyen i Adobes Acrobat Reader 6.0 etter at den er blitt oversatt fra engelsk til norsk. Ikke alle uttrykkene er oversatt, noe som selvfølgelig skyldes at de ikke finnes i ordlisten. Men dette kan enkelt legges til.

Du kan laste ned en 30-dagers testutgave fra denne siden. Den fulle utgaven koster ifølge Eurocity Software 1990 svenske kroner + mva ved enkeltbestillinger.

Til toppen