Singapore vedtok full overvåkning av Internett

Innenriksministeren mener at lovlydige borgere ikke behøver å bekymre seg om overgrep mot personvernet.

Innenriksministeren mener at lovlydige borgere ikke behøver å bekymre seg om overgrep mot personvernet.

Nasjonalformsamlingen i Singapore har vedtatt et tillegg til en lov kjent som Computer Misuse Act, der regjeringen får svært brede fullmakter i kampen mot dataangrep, hacking og kyberterror.

Ifølge lokalavisa Straits Times, sa innenriksminister Ho Peng Kee at regjeringen vil gjennomføre "forebyggende skanning" av elektroniske nettverk for å avsløre mulige trusler. Lovtillegget gir regjeringen rett til å beordre enhver person eller organisasjon til å gjennomføre forebyggende tiltak for å avverge dataangrep.

Kritiske røster i nasjonalforsamlingen pekte på at regjeringens fullmakter til å overvåke og beordre tiltak er formulert svært bredt, og at det ikke er parlamentariske eller juridiske kontrollordninger. Det ble advart at dette åpner for misbruk. En av representantene karakteriserte den nye loven som internettutgaven av sikkerhetsloven som lar regjeringen fengsle folk uten lov og dom.

Innenriksministeren svarte at lovlydige borgere trenger ikke behøver å bekymre seg om overgrep mot personvernet. Sikkerhetspolitiets "profesjonalisme og objektivitet" er i seg selv et vern mot misbruk. Dessuten vil alt de foreslår underkastes innenriksministerens "nøye gransking og evaluering". Å opprette en kontrollordning ville minske myndighetenes evne til effektiv handling, mente ministeren.

Etter loven kan vanlig hacking og tagging av nettsteder straffes med inntil tre års fengsel og bøter på inntil 10.000 dollar.

Innenriksministeren viste til at hacking foregår i stort omfang, selv om det offisielle tallet på gjennomførte datainnbrudd er forholdsvis lavt: 24 tilfeller i første halvår i år. Tallene for hele 2000, 2001 og 2002 er henholdsvis oppgitt til 10, 19 og 41. Ifølge innenriksministeren avdekket nitid overvåkning av ett bestemt nettverk over en tre måneders periode hele 6000 forsøk på hacking.

Bystaten på 4 millioner innbyggere frykter kyberterror mer enn bomber. Formannen i nasjonalforsamlingens innenrikskomite, Chin Tet Yung, begrunnet sin støtte til den nye loven med at "En kunnskapsrik terrorist kan hacke seg inn i kritiske nettverk og utløse skader for milliarder av dollar, i tillegg til dødsfall og alvorlig personskade, ved for eksempel å ødelegge for trafikkavviklingen i lufta eller på landjorda, eller klusse med databaser."

Til toppen