Sintef må kutte i forskerstaben

Sintef vil trolig gå med underskudd i år og må derfor kutte i både stillinger og andre kostnader.

I en pressemelding fra forskningsstiftelsen torsdag blir det opplyst at Sintef IKT har varslet en nedbemanning på mellom 20 og 25 medarbeidere i Trondheim og Oslo.

Etter omorganisering vil en ny organisasjonen vil bestå av tre stabsenheter som vil dekke økonomi, strategi og personal. Med unntak for økonomidirektøren er alle stabsdirektører fristilt fra sine stillinger, heter det i pressemeldingen.

Årsaken til de kostnadsreduserende tiltakene er inntektssvikt i deler av markedet samtidig som kostnadene har økt fordi man ventet vekst i virksomheten, en vekst som altså er uteblitt.

Les mer om: