Siste krampetrekning i Microsoft-saken

Ankeinstansen virket skeptisk til Massachusetts' krav om å justere monopolforliket med Microsoft.

Ankeinstansen virket skeptisk til Massachusetts' krav om å justere monopolforliket med Microsoft.

I går behandlet en ankeinstans på seks dommere et krav fra delstaten Massachusetts om vesentlige justeringer i det endelige forliket i den store monopolsaken mellom Microsoft og USAs justisdepartement. Det opprinnelige forliket ble anket av ni av de atten delstatene som var med på søksmålet. En kjennelse fra dommer Colleen Kollar-Kotelly i november i fjor strammet inn forliksbetingelsene, og Massachusetts var alene om å avvise denne avgjørelsen.

I høringen i går fikk advokatene til Massachusetts følge av jurister fra to kjente Microsoft-kritiske bransjeorganisasjoner som også mener det justerte forliket er utilstrekkelig: Computer and Communications Industry Association (CCIA) og Software & Information Industry Association (SIIA). Disse fikk lov til å delta i høringen, selv om de ikke er formelt godkjent som parter i saken. De krever å bli det. Ankeinstans har myndighet til å godkjenne dem, og forhåndstipsene går ut på at kravet kan tenkes å etterkommes – selv om Kollar-Kotelly avviste det i sin tid.

Delstaten og de to bransjeorganisasjonene mener forliket viser at USAs antitrustlover ikke fungerer. Problemet deres er at de i løpet av høringens tre timer ikke greide å oversette dette synet til innlysende innstrammingstiltak som ikke overskrider rammene for selve anken. Kollar-Kotelly begrunnet sin justering av det opprinnelige forliket med en 500 siders kjennelse som ble betraktet som en nærmest juridisk uangripelig helgardering. Dessuten skal ikke ankeinstansen avgjøre om kjennelse er korrekt, bare om den faller innenfor grensene av det rimelige.

Blant de få konkrete innstrammingstiltakene som ble fremmet, var kravet om en egen teknisk ekspert – "special master" – til å overvåke Microsoft. Forslaget var oppe i forrige ankerunde. Kjennelsen til Kollar-Kotelly veier argumentene for og mot, og konkluderer med at andre tiltak – som i dag er iverksatt – er mer hensiktsmessige. De øvrige forslagene fra Massachusetts under høringen er også vurdert i kjennelsen, og avvist som "ubegrunnet markedsmanipulering".

Både USAs justisdepartement og Microsoft argumenterte sterkt for forliket.

Observatørenes inntrykk, slik de er gjengitt i amerikansk presse, tyder på at dommerpanelet i hovedsak var skeptiske til argumentene om at forliket ikke er holdbart.

Dersom ankeinstansen opprettholder Kollar-Kotellys justerte forlik, kan Massachusetts og de to bransjeorganisasjonene be USAs høyesterett behandle en ny anke. Det er ikke gitt at høyesterett vil ta en slik anmodning til følge. Det er ikke oppgitt noen tidsramme for ankeinstansens avgjørelse.

Til toppen