Siste om Olivetti - Benedetti slår tilbake og Caio går

Tidligere styreformann Carlo De Benedetti tar annet stikk i maktkampen i Olivetti. Caio må gå etter to uker og inn kommer De Benedettis mann, Roberto Colaninno - tidligere leder for Sogesi et selskap i Olivetti gruppen.

Tidligere styreformann Carlo De Benedetti tar annet stikk i maktkampen i Olivetti. Caio må gå etter to uker og inn kommer De Benedettis mann, Roberto Colaninno - tidligere leder for Sogesi et selskap i Olivetti gruppen.

Såpeoperaen i Olivetti fortsetter. Tidligere styreformann Carlo De Benedetti, slår tilbake og får satt inn sin egen mann Roberto Colaninno, tidligere administrerende direktør i Sugesi et bilfirma eid av Olivetti. Onsdag kveld måtte dermed Francesco Caio kaste håndkleet etter kun to uker i sjefsstolen.

Problemene i selskapet knytter seg til moderselskapet. PC delen av selskapet har greid seg bedre og har levert vesentlig lavere tap enn konsernet som helhet. Sjefen for PC delen av selskapet, Bernhard Auer, hevder at PC selskapet vil greie seg med eller uten hjelp fra moderselskapet.

- Hos oss er det "business as usual", sier Corrado Mazzola, area manager i Olivettis PC divisjon i Norge. Konsernets nye sjef, Roberto Colaninno uttalte seg i Italiensk fjernsyn igår og sa at Olivetti ikke skal gi avkall på noen av områdene de er inne på. Vi ser på det som en tillitserklæring, sier Mazzola.

- Olivetti gikk ut igår med en uttalelse der de svarte på 16 spørsmål stilt av Consob som overvåker børsen i Italia. Blant annet forklarte ledelsen at Olivetti vil svare på alle detaljer rundt sitt halvårsregnskap i oktober. Det var særlig stilt spørsmål til 200 av de 440 milliarder lire (1,8 milliarder kroner) som ble rapportert tapt. Disse 200 milliarder lire var satt av for den berømte "downsizingen" av hardware produksjonen. 115 milliarder lire var for omstrukturering som inkluderer nedleggelse av produksjonsfasiliteter i Asia samt reduksjoner i personnel og fabrikkutstyr i system- og serviceavdelingen. 85 milliarder lire ble satt til side for å takle kapitalkostander i forbindelse med omstrukturering og nedleggelser, sier Mazzola.

Consob har blant annet stilt spørsmål om kredittrisiko i forbindelse med 134 milliarder lire i kreditt til tidligere Sovjet og 210 milliarder lire til det italienske arbeidsdepartementet og postvesenet. Olivetti avviste at disse kredittene representerte fare for tap.

PC-avdelingen til Olivetti har mange ganger blitt spådd nedenom og hjem, men gang på gang har den vist evne til å komme tilbake. Som Mazzola sa det: "her er det business as usual."

Til toppen