Siste rest av Unisource under hammeren

Telealliansen Unisource var for få år siden en hjørnestein i Telias utenlandssatsing. Nå er det bare rester tilbake etter at eierne har solgt ut det meste av innmaten i selskapet. Mandag ble Unisources italienske selskap solgt til Morgan Stanley Dean Witter Capital Partners.

Telealliansen Unisource var for få år siden en hjørnestein i Telias utenlandssatsing. Nå er det bare rester tilbake etter at eierne har solgt ut det meste av innmaten i selskapet. Mandag ble Unisources italienske selskap solgt til Morgan Stanley Dean Witter Capital Partners.

Det blir ikke opplyst hvilken pris Unisource får for sitt italienske datterselskap, men konsernet opplyser at Unisource Italia i 1999 ventes å omsette for 64 milliarder italienske lire, opp fra 55 milliarder i fjor.

Unisource Italia sitter med vel 1100 bedriftskunder og selger data- og telefonitjenester i nord- og midt-Italia.

De tre eierne i Unisource; nederlandske KNP, Swisscom og Telia, har nå likvidert det meste av Unisource etter at salgsprosessen startet i vår. Nå gjenstår bare en aksjepost i mobilselskapet D-Plus før Unisource kan anses som historie.

Alle de tre eierne i Unisource har valgt hver sin vei i sitt internasjonale samarbeid siden 1998. Telia valgte som vi vet å fusjonere med Telenor, etter å ha innledet en konkurranse med det samme selskapet med sin inntreden nettopp i Unisource og AT&T i 1992. KNP har innledet et tett samarbeid med amerikanske Qwest, mens Swisscom satser på det mellomeuropeiske markedet, og mobiltelefoni etter oppkjøpet av aksjemajoriteten i det tyske mobilselskapet Debitel.

Til toppen