Sitara sikrer tjenestekvalitet

Sitara topper sin plattform for tjenestekvalitet, QoSWorks, med en sentral kalt QoSDirector der brukere og applikasjoner kan styres gjennom komplekse nettverk hos operatører eller store bedrifter.

Sitara topper sin plattform for tjenestekvalitet, QoSWorks, med en sentral kalt QoSDirector der brukere og applikasjoner kan styres gjennom komplekse nettverk hos operatører eller store bedrifter.

QoSDirector skal lanseres på NetWorld+Interop 2000 i Atlanta 25. til 27. september. Da vil Sitara også utdype sin QoS Vision, en strategi for framtidige produkter innen tjenestekvalitet.

Sitaras platform QoSWorks med ulike produkter tar sikte på å løse problemer knyttet til tjenestekvalitet og garantert tjenestenivå på IP-nettverk. QoSDirector bygger på denne plattformen og skal gjøre det mulig å sikre tjenester levert av operatører eller tjenester innen svært store bedrifter. Produktet tilbyr verktøy for å konfigurere utstyr, overvåke trafikk, sette regler for brukere og applikasjoner, og få mest mulig ut av den båndbredden man har til rådighet.

Pakken kan integreres mot utbredte driftspakker, blant dem OpenView, Concord, Tivoli og Unicenter. Den skal gjøres kommersielt tilgjengelig i fjerde kvartal. Utgangsprisen i USA blir 10.000 dollar.

Funksjonaliteten bygger på grunnleggende programvare som Sitara selger integrert i en egen boks kalt QoS Appliance. Boksen plasseres typisk mellom hub-en eller svitsjen mot klientene, og ruteren ut mot den øvrige verden.

Strategien som går under navnet QoS Vision er hittil bare kjent i korte trekk. Den vil omfatte løsninger for å styre trafikk og båndbredde, styre tilgjengelighet av applikasjoner over nettet, og lavnivå drift av nettverksutstyr. Hensikten med slike løsninger er at brukeren - det vil si den som er ansvarlig for tjenestene i et utstrakt nettverk - skal kunne sikre dem på en langt bedre måte enn tilfellet er i dag. Sitaras forhåndsomtale nevner blant annet håndtering av trafikkvariasjoner, dimensjonering av nettverk for nye tjenester - også tale over IP - håndtering av krevende applikasjoner som videokonferanser, håndtering av avtaler med tjenestegaranti (SLA for "service level agreements"), overvåking av ytelse, overvåking av applikasjoner som Citrix, SAP og PeopleSoft - og så videre.

Les også:


Intelligent boks gir tjenestekvalitet på IP

Til toppen