Siteloft skal utvikle mobil-innhold sammen med Siemens

Siteloft og Siemens Information and Communication har inngått avtale om i fellesskap å utvikle applikasjoner og løsninger for UMTS, og gjelder spesielt for tjenester som entertainment, infotainment og edutainment.

Siemens er et av flere selskap som posisjonerer seg i markedet for leveranser av mobilnett og teknologi for tredje generasjons mobiltelefoni (UMTS). Bakgrunnen for denne avtalen er Siemens' satsning innenfor mobiltelefoni og handel og posisjonering i markedet.

Formålet med avtalen er å legge grunnlaget for et samarbeid innenfor området Mobile Business mellom Siemens og Siteloft, som skal bidra til økt forretning og verdiskapning hos partene.

Avtalen er viktig for Siteloft, som er et nystartet selskap som lager tjenester og produkter for mobilt

Internett. Siteloft har 15 ansatte med bakgrunn fra New Media Science, USWeb/CKS, Andersen Consulting og FASTWEB. Siteloft samarbeider også med Plutonium Software for utvikling av tjenester for fremtidens mobiltelefoner.

Markedssjef i Siteloft, Kjell Johansen, sier til digitoday.no at det er fint å se en avtale la seg realisere etter lang tids arbeid. - Vi har hatt kontakt med Siemens ganske lenge, og ble blant annet invitert til IKT-dagene under verdensmessen i Hannover i Tyskland.

Avtalen med Siemens er ikke-eksklusiv, Siteloft har allerede avtale med Ericsson. Men selskapet ser nå fram til å utvikle kontakten med det tyske industrikonsernet. Målet er å kunne levere tjenester som kan ligge som en del av Siemens mobilnett, både for bedrifts og privatmarkedet.

Johansen sier inntektene for selskapet vil genereres av felles prosjekter og er spesielt glad for avtalen med Siemens, som han sammen med Ericsson anser ligger best an i markedet som infrastrukturleverandører i Norge. Men avtalen åpner også for Siemens' kontakt og distribusjonsnett utenfor Norge.

Blant fordelene Siteloft kan nyte godt av med avtalen er Siemens testlab i Trondheim, men selskapet deltar også i Ericssons playground-prosjekt fra årsskiftet.

Til toppen