JUSS OG SAMFUNN

Sjefen får begrenset innsyn i e-posten

En ny e-postinstruks skal beskytte arbeidstakeren.

Arbeidsgiver skal bare få innsyn i arbeidstakers e-postkasse når det er nødvendig for den daglige driften eller andre berettigede interesser ved virksomheten. Dette blir hovedpunktet i regjeringens forskrift om arbeidsgivers rett til innsyn i ansattes e-post. I dag fremmet regjeringen forslag om endring i personopplysningsloven som gir lovhjemmel for forskriften.

- Vi vil gi arbeidstageren en klar beskyttelse mot at arbeidsgiveren urettmessig leser e-posten, samtidig som sistnevntes interesser ivaretas ved at han kan få innsyn når det virkelig er nødvendig. For vi må erkjenne at i et arbeidsliv som i stadig større grad baserer seg på elektronisk informasjon, vil det kunne oppstå situasjoner der arbeidsgiver har et legitimt behov for innsyn, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet skal arbeide videre med detaljutforming av den endelige forskriftsteksten. Før forskriften kan tre i kraft, må forslaget vedtas av Stortinget, der det trolig vil bli behandlet i løpet av høsten.

I tillegg vil det være innsynsrett dersom det foreligger begrunnet mistanke om at e-postkassen inneholder informasjon om straffbare forhold. Det samme vil gjelde hvis det er alvorlig grunn til å tro at arbeidstakeren misbruker e-postkassen på annen måte, for eksempel til trakassering, eller å sende ut spam eller virus.

Det skilles ikke mellom innsyn i privat og virksomhetsrelatert e-post fordi dette kan gi grunnlag for svært vanskelige vurderinger. Ofte vil det nettopp være den ”private” e-posten arbeidsgiver mistenker inneholder opplysninger om straffbare forhold.

Reglene er tenkt å gjelde også på andre områder, som ved innsyn i studenters e-postkasse ved universiteter og høgskoler, og i foreningslivet.

- Reglene vil gi forutsigbarhet både for arbeidsgiver og arbeidstaker, noe som har vært et viktig mål med arbeidet, sier Grande Røys. - Når arbeidstaker vet hvilke regler som gjelder, kan han/hun innrette sin elektroniske kommunikasjon i samsvar med dette.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.