Sjefen trekker seg fra nettleksikon for å satse på nettet

Når Store Norske Leksikon kommer på nett i mars, slutter administrerende direktør Harald Strømme - for å drive med Internett. Han fortsetter blant annet å være styreformann i HEP og iFinger.

Når Store Norske Leksikon kommer på nett i mars, slutter administrerende direktør Harald Strømme - for å drive med Internett. Han fortsetter blant annet å være styreformann i HEP og iFinger.

Kunnskapsforlaget har det siste året vært gjennom en kraftig omstillingsprosess, og organisasjonen er blitt slanket fra 240 til omlag 100 medarbeidere. Av de 140 som ble sagt opp, var 110 selgere. I siste runde i høst ble hele selger-korpset på 80 personer sagt opp.

Kunnskapsforlagets administrerende direktør Harald Strømme har valgt å gå av samtidig som forlagets hovedprodukt "Store Norske Leksikon" blir tilgjengelig på Internett, nemlig 1. mars.

- Hvorfor slutter du nå?

- Jeg har vært i Kunnskapsforlaget i fire og et halvt år. Vi har gjennomgått en voldsdom omstillingsprosess, og forlaget har gått fra å være et papirbasert selskap til å legge om driften og bygge opp en elektronisk portefølje. Kunnskapsforlaget er nå landets største multimedia forlag og distributør, med unntak av spillmarkedet, sier Strømme til digi.no.

- Vi har skaffet oss en markedsposisjon og erfaring og er klare til å lansere vårt hovedprodukt Store Norske Leksikon på nett omtrent 1. mars.

Hele måten å jobbe på er reorganisert, forteller Strømme videre. Tidligere jobbet man fra A til Å hvert tiende år, mens man nå satser på kontinuerlig oppdatering av oppslagsverkene.

- Det har vært en tøff prosess, innrømmer Strømme. - Prosessen har krevet mer, både økonomisk og menneskelig, enn det jeg så i forkant.

Strømme er enig i at det ser lysere ut for Kunnskapsforlagets nå. Derfor mener han også det tidspunktet er nådd hvor det er mulig for ham å gjøre andre ting.

- Organisasjonen er ved et veiskille, og på vei inn i en ny fase.

- Trakk du deg ikke litt fort? Det virker som en utålmodig holdning å slutte den dagen Store Norske er planlagt å komme på nett...

- Nei, jeg synes ikke det. For meg er det viktig at Kunnskapsforlaget lykkes videre. Kombinasjonen av andre ting jeg vil gjøre, samt at jeg tror det er best for forlaget å få inn nye friske krefter nå, gjør at dette er et riktig tidspunkt.

- Hva gjør du videre? Internettprosjekter med Kjetil Dahl?

- Kjetil Dahl og jeg skal jobbe i partnerskap, og vi skal starte et eget selskap i begynnelsen av mars. Vi skal bistå med konsulenthjelp, oppkapitalisering, fødselshjelp og styrearbeid til Internett/IT/media-prosjekter i tidlig spedbarnsfase.

Strømme opplyser at han vil fortsette som styreformann i programvareselskapene HEP og iFinger, selskap Kunnskapsforlaget for øvrig eier to tredeler av.

- Kunnskapsforlaget kjøpte seg inn i HEP for tre år siden, og jeg må innrømme at jeg er meget fornøyd med den investeringen.

- Jeg vil være en aktiv styreformann i HEP og fungerer som innleid konsulent fra det nye selskapet. I tillegg har Dahl og jeg vært i kontakt med et knippe andre prosjekter, men det er det for tidlig å si noe om ennå.

Den tidligere finansmannen Kjetil Dahl har de siste par årene holdt på med tilsvarende konsulentvirksomhet på egen hånd.

Kunnskapsforlagets katastrofetall viser et driftsresultatet på minus 43,6 millioner av en omsetning på 173 millioner. I tillegg blir 1999-regnskapet belastet med 37,5 millioner i omstillingskostnader.

Forlagene Gyldendal og Aschehoug, som eier en halvpart hver av Kunnskapsforlaget, kommer ifølge Aftenposten til å dele underskuddet. De sier til avisen at katastrofen fort kan være snudd dersom nettutgaven av Store Norske Leksikon slår an.

Til toppen