Sjefene vet ikke hvordan de skal takle datastrømmene

– Kan føre til konkurs, mener norsk ekspert.

Sjefene vet ikke hvordan de skal takle datastrømmene
Strømmen av data fra mobilbruk og oppkoblee enheter skal gi mye nyttig informasjon kan kan brukes til å drive virksomhetene bedre og mer lønnsomt, men de fleste aner ikke hvordan dette skal skje i praksis. Bilde: Colourbox

Bedriftsledere flest vet i teorien at de må ta noen teknologiske grep for å takle konkurransen i markedet.

Men det vet ikke helt hvordan de skal gripe fatt i denne utfordringen, ifølge en større undersøkelse blant 3600 ledere i 18 land.

Les også: Her er teknologiradaren for 2015

Kina

Utgangspunktet for undersøkelsen er den ganske opplagte situasjonen at utviklingen av ny teknologi har satt større krav til selskapers evne til å holde seg oppdatert og tvunget fram endringer i måten de driver virksomheten på.

Her kommer det frem at mobile enheter er ett av områdene som har drevet fram disse endringene - les: Smarttelefonen.

Og Kina er landet der det merkes aller mest, ifølge undersøkelsen som er gjennomført av Institute for the Future og Vanson Bourne på vegne av IT-selskapet EMC.

Les også: – Dette er de 50 smarteste selskapene i verden

Japan

Drøyt 60 prosent av lederne oppgir at mobilteknologi har endret måten deres organisasjon drives på.

I Kina er andelen oppe i 82 prosent.

Også landene i Sør-Amerika har merket denne utviklingen sterkt, med en andel på 75 prosent..

Det er likevel ikke snakk om en trend bare i nyindustrialiserte land: Sveits havner like høyt som Sør-Amerika.

I Japan er det kun 38 prosent av lederne som mener at mobilene har effekt på forretningen.

Les også: Knuste effektgrensen for optisk fiber

Teorien

Bedriftslederne ble selv bedt om å peke på de viktigste faktorene som har påvirket utviklingen av deres virksomhet.

Her er alle enige om at de må endre seg for å overleve, og helst skal de selv være den endrer spillereglene for å få et forsprang.

På grunnlag av svarene har teamet bak undersøkelsen oppsummert de viktigste egenskapene bedriften må ha for å ligge i front:

  • Ha evnen til å forutse og oppdage nye muligheter i markedene
  • Vise at man har en transparent og troverdig virksomhet
  • Finne enkle og smidige måter for innovasjon
  • Levere unike og personlige produkter og tjenester
  • Drifte virksomheten i "real-time"

Les gjerne: Vil lansere mobil i virtuell virkelighet

Praksisen

I praksis viser det seg at veldig få klarer å følge opp denne prestasjonslisten.

12 prosent sier at de kan forutse og oppdage nye muligheter i markedet

9 prosent mener at de har evnen til å finne enkle og smidige måter for innovasjon

14 prosent klarer å vise omverden at virksomheten er "transparent og troverdig".

11 prosent leverer en personlig tjeneste

12 prosent har evnen til å operere i real-time, altså tilpasse virksomheten basert på ferk informasjon om kunder og marked.

Så du denne? Google vil gjøre byene bedre å leve i

Fasiten

Strømmen av informasjon øker ekstremt, med stadig flere enheter koblet på nettet.

Sjefene vet at det skal være mulig å skape verdi ut av disse dataene, men hele 49 prosent innrømmer at de ikke vet hvordan de kan tjene penger på dem.

70 prosent oppgir at de kan få nyttig innsikt ut fra sine data, men bare 30 prosent oppgir seg som at de alltid er «på» og har anledning til å handle ut fra denne informasjonen i sanntid.

Mer enn halvparten sier at de ikke har en effektiv utnyttelse av dataen de har tilgang til. Situasjonen er heller at de drukner i informasjon.

Kun 24 prosent ser på egen virksomhet som veldig gode til å bruke data til å opparbeide seg nyttig innsikt og informasjon.

Les også: På dette hotellet er halvparten av de ansatte roboter

Bilde: Espen Zachariassen

Som ventet

Leder av IT-politisk råd Jon Oluf Brodersen i Norsk Dataforening tror det kan gå utforbakke for bedrifter som ikke setter seg inn i de nye spillereglene.

– Denne undersøkelsen bekrefter de funnene vi gjorde i rapporten "IT i Praksis" i år, der det fremgår at det er store sprik mellom liv og læring blant øverste ledelse og i styrer i selskaper, sier Brodersen i en kommentar til digi.no. Ved siden av vervet i Dataforeningen er han konserndirektør for IKT hos Nokas.

Tingenes internett

Utgangspunktet for undersøkelsen er at alle markeder må møte kravene fra en ny generasjon konsumenter: The Information Generation, som mer og mer tar for gitt at de får de de trenger via mobilen.

– Mobilen er for dem den nye pc-en, og de forventer at alt skal være tilgjengelig gjennom den. I tillegg er det en rask utvikling på det teknologiske området, ikke minst tilknyttet tingenes internett. Samtidig er det mangelfull kompetanse hos dem som skal ta strategiske beslutninger. Dette vil gi mange bedrifter og offentlige virksomheter store utfordringer i tiden fremover, sier Brodersen.

Les også: Slik skal sensorer og big data ta over styring av byene

Konkurs venter

Han mener at virksomhetene må sette seg inn i hvilke teknologiske trender som kommer og hvilken effekt de vil ha på driften. Og de må være i stand til å omstille seg for å utnytte den utviklingen. I tillegg bør mange virksomheter rekruttere nye medarbeidere som har relevant erfaring og bakgrunn for å kunne utvikle virksomheten i tråd med de endringene som skjer. Det gjelder både innenfor ledelse og faglig kompetanse tilknyttet nye teknologier.

– Alternativet er først stagnasjon, deretter sviktende marked og kunder, og til syvende og sist kanskje konkurs eller nedleggelse. Derfor må det ageres nå, og det må satses slik at omstillingen ikke tar for lang tid, er rådet til lederen av IT-politisk råd.

Så du denne? Folk ønsker å gi fra seg data for å få kule app-er