Sjekk dine IT-kunnskaper for 25 kroner

Datakortet har utviklet nye diagnosetester som skal hjelpe personer og bedrifter til å se hvilken kunnskap de besitter og hvilken de mangler.

Datakortet har utviklet nye diagnosetester som skal hjelpe personer og bedrifter til å se hvilken kunnskap de besitter og hvilken de mangler.

Nå kan alle som vil få en diagnose på sine IT-kunnskaper. Datakortet har utviklet diagnosetester der man enkelt kan sjekke hvordan man ligger an.

For bedrifter vil dette kunne gi kostnadsreduksjoner ved tilpassing av kurs til hver enkelt ansatt, mener Datakortet.

Testene består av rundt 60 spørsmål for hver av Datakortets fire første moduler. Selskapet opplyser i en pressemelding at disse testene ikke er en gyldig dokumentasjon på realkompetanse.

- Diagnosetestene viser hvilke IKT-kunnskaper en person bør få dokumentert, og hvilke områder personen bør lære mer om, sier Bernt Nilsen, administrerende direktør i Datakortet AS.

Det koster 25 kroner for hver test, og de må kjøpes på forhånd gjennom Datakortets testsenter.

Diagnosetestene vil også sammen med ordinære Datakorttester kunne fungere som en kvalitetssikring av lærere og kursleverandører.

- Her tenkes det en diagnosetest før kurset og en Datakorttest etter kurset. Dette vil gi et resultat på hvor mye kursleverandører virkelig har klart å lære de ansatte i en bedrift. I en slik situasjon vil diagnosetestene kunne bidra med at kursleverandører kan forbedre sine kurs, samtidig med at arbeidsgivere vet at varen er levert, forteller selskapet i pressemeldingen.

Testene skal også kunne brukes som et hjelpemiddel ved nyansettelser, og vil da kunne utføres på jobbsøkere for å identifisere kunnskapsnivået.

Til toppen