Sjekk hvem sjefen din ringer og blir ringt av

Personvern ser ut til å være ikke-eksisterende i USA. For over nett får du kjøpt det meste.

Personvern ser ut til å være ikke-eksisterende i USA. For over nett får du kjøpt det meste.

Norske brukere kan fort bli bekymret når man leser om tyveri av personlig identitet, svindel og fisking fra USA. Men mye skyldes manglende eller helt fraværende kontroll med omsetning av personlig informasjon i USA.

I USA kan man blant annet kjøpe oversikter over person-nummer (social security-nummer) - og telefonlogger. I går startet motsvaret til Post og teletilsynet, Federal Communications Commission (FCC) en etterforskning i det brede salget av telefonlogger over nettet.

For en norsk leser høres det helt utrolig ut, men et 40-talls nettsider tilbyr loggen over ringte og oppringte nummer til både mobil og fast-telefonnummere, skriver Assciated Press.

For rundt 110 dollar kan man få en full logg over hvem for eksempel sjefen til en konkurrent har ringt til og hvem vedkommende har fått telefoner fra. Om nummeret er kjent eller hemmelig og om det er en fasttelefon eller mobiltelefon spiller ingen rolle.

Salget av logger har foregått i det skjulte i mange år, men i det siste har det blomstert opp på Internett og blitt enklere tilgjengelig for alle.

En av aktørene som deltar i salget er Locatecell.com. Nettsiden deres serverer flere tilbud på logger og sporing av nummer (under).

Til toppen