Sjekk om barnet er i telefonkatalogen

Selv om mobilen er registrert på far eller mor, kan barnet være oppført i katalogen.

Sjekk om barnet er i telefonkatalogen

Selv om mobilen er registrert på far eller mor, kan barnet være oppført i katalogen.

Oslo (NTB): Selv om mobiltelefonen står registrert på foreldrene, kan barnet stå oppført i telefonkatalogen.

Alle barn som ble registrert som mobilbrukere hos NetCom før september i fjor, havnet automatisk i telefonkatalogen, skriver Aftenposten.

Dette skjedde til tross for at foreldrene sto som eiere av abonnementet, og barnet ble registrert som mindreårig bruker.

Hos Telenor blir alle mobilabonnenter rutinemessig oppført i katalogen, med mindre de aktivt motsetter seg slik registrering. Både den som har tegnet abonnementet og barnet kan havne i telefonkatalogen.

– En uheldig konsekvens av dette er at barnet, med mindre foreldrene reserverer seg idet abonnementet tegnes, kan bli oppført i ulike telefonkataloger. Våre rutiner er helt klare på at det skal informeres om reservasjonsretten når telefonen kjøpes, men dette skal innskjerpes ytterligere slik at det ikke skal være tvil hos foreldrene, sier informasjonssjef i Telenor Atle Lessum.

Også NetCom har innskjerpet rutinene.

– Fra og med september i fjor innførte vi nye regler. Barn under 16 år som registreres som brukere, skal ikke lenger havne i telefonkatalogen, sier kommunikasjonssjef Guri Wormdahl i NetCom.

Hun medgir at barns personvern har vært for dårlig ivaretatt, og ber foreldre som finner barna i telefonkatalogen, om å ta kontakt.

Til toppen