Sjekk telefonregninga med telefonen

Telenor vil tilby kontofon for telefonregninga i sju fylker på Vest- og Østlandet. En testperiode i Stavanger viste at de som benyttet seg av tjenesten var svært fornøyde med tilbudet, som gjør at telefonabonnenten kan overvåke sin egen telefonregning.

Telenor vil tilby kontofon for telefonregninga i sju fylker på Vest- og Østlandet. En testperiode i Stavanger viste at de som benyttet seg av tjenesten var svært fornøyde med tilbudet, som gjør at telefonabonnenten kan overvåke sin egen telefonregning.

Testlanseringen i Stavanger viste at bare tre prosent av telefonabonnentene benyttet seg av kontofontilbudet, men at 95 prosent av de som benyttet kontofonen var godt fornøyde.

- Telenor vil tilby en kontofontjeneste for telefonabonnenter i områdene vest og øst i løpet av april, sier informasjonssjef i Telenor Privat, Elisabeth Gjølme, til digi:tele.

Det er abonnenter i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, samt Østfold, Oppland, Hedmark og deler av Akershus som omfattes av kontofontilbudet. Kontofonen må bestilles og koster 35 kroner, samt én krone per minutt for bruken. Prisen er den samme for alle uansett hvor i landet en bor.

Gjølme sier at tjenesten kommer til å bli tilgjengjelig for resten av landet i løpet av året. Foreløpig er tjenesten begrenset til de kundene som er knyttet til digitale sentraler.

Hele landet skal være digitalisert i løpet av 1997. Vestfold, Finnmark og Akershus er allerede fulldigitalisert. Oslo kommer til 1. juni og resten av landet følger deretter hakk i hæl. Men det er bare små områder og sentraler som gjenstår i alle fylkene. Gjølme opplyser at det i dag er sju-åtte prosent av landet som ennå ikke er digitalisert.

Kontofontjenesten blir i første omgang ikke opprettet for å tjene penger, sier Telenor, men for å tilby en ekstra tjenestene til telefonabonnentene.

- Vi ser at det er noen som ikke bryr seg med å sjekke telefonregningen, sier Gjølme. - En Kontofon-tjeneste er likevel en langt bedre løsning enn dagens der kundene må ringe kundeservice for å få status på telefonregningen, sier hun.

Til toppen