Sjekker prisen på Microsoft

Sveitsiske myndigheter har satt i gang undersøkelser for å avklare om Microsofts produkter selges for dyrt, etter flere klager fra forbrukere.

Sveitsiske myndigheter har satt i gang undersøkelser for å avklare om Microsofts produkter selges for dyrt, etter flere klager fra forbrukere.

Blant årsakene til klagene er klager på flere Microsoft-produkter, som operativsystemet Windows 98 og Office 97 Professional, som klagerne mener koster betydelig mer i Sveits enn i USA, ifølge Nando Times.

Foreløpige undersøkelser støtter klagene fra forbrukerne, og sveitsiske forbrukermyndigheter tror Microsoft setter ulik pris på programvaren i ulike verdensdeler, men det utelukkes heller ikke at varierende overskudd og distribusjonskostnader kan være årsaken til prisvariasjonene.

Ifølge Microsoft må en vente at amerikanske produkter har en annen pris i USA enn i Europa, blant annet fordi størrelsen på det amerikanske markedet gjør det lettere å oppnå rasjonell produksjon enn i de mindre europeiske markedene der hver vare må tilpasses hvert enkelt marked. Men ifølge Microsoft kan utsalgsprisen også variere innen ett enkelt marked.

Den sveitsiske undersøkelsen forteller så langt om prisvariasjoner på over 15 prosent mellom forretninger i Zurich og Seattle.

EUs konkurransekommisær Mario Monti åpnet sist uke for etterforskning av Windows 2000 for mulig brudd på organisasjonens konkurranseregler, av frykt for at tett integrering mellom operativsystem for klient og tjener kan gi urettmessig konkurransefordel innen e-handel.

Han refererte klager til Europa-kommisjonen om at den tette integreringen av tjener-system, mellomvare og klient-system skal ha skjedd på en måte som gjør at bare Microsoft-produkter kan betraktes som fullt ut kompatible. Klagerne hevder at det finnes grensesnitt som andre enn Microsoft ikke har tilgang til, og at kunder derfor vil tvinges til å kjøpe Windows 2000 til sine tjenere.

Sveits er ikke medlem av EU og deltar derfor ikke i denne undersøkelsen, men har altså igangsatt sin egen.

Til toppen