Sjekkliste for ordninger med hjemme-PC

- Hensikten med vår nye leverandøruavhengige sjekkliste er å hjelpe bedrifter og ansatte å unngå alt fra musesyke til skattesmell, sier initiativtaker Nils Petter Sundby, leder for DND Østlandet.

- Hensikten med vår nye leverandøruavhengige sjekkliste er å hjelpe bedrifter og ansatte å unngå alt fra musesyke til skattesmell, sier initiativtaker Nils Petter Sundby, leder for DND Østlandet.

Sundby la fram en første utgave av sjekklisten på en pressekonferanse hos Den norske dataforeningen (DND) torsdag ettermiddag. Sjekklisten er et utpreget lagarbeid. Foruten Sundby selv, har disse bidratt:

  • administrerende direktør Bernt Nilsen i Datakortet AS
  • forbundssekretær Roar Gundersen i El & IT Forbundet
  • Øyvind Skagemo i Muskel & Ledd Konsulentene
  • Ole Anders Grindalen i Skattebetalerforeningen
  • generalsekretær Sturla Bjerkåker i Voksenopplæringsforbundet

- I denne utgaven må dokumentet oppfattes som en prototyp der hovedbudskapet er "vær oppmerksom på disse problemstillingene". I september vil lista revideres og bli fyldigere. Da vil den være mer av typen "slik unngår du problemer", sier Bernt Nilsen.

Sjekklisten vil publiseres som hefte og på Internett. Sundby regner med at den blir tilgjengelig på web om et par uker. Den retter seg ikke mot hjemmekontor, men mot ordninger der poenget er å bruke hjemme-PC som virkemiddel i opplæring, heller enn at de ansatte skal produsere arbeidsdokumenter hjemmefra.

- Skattereglene har ikke vært prøvd i konkrete saker ennå, understreker Nilsen. - Mange bedrifter har latt seg lokke av villedende påstander fra leverandørene, og gjør flere alvorlige feil. Kanskje det ikke vil vise seg før ved bokettersyn om noen år. Typisk problemer er feilaktige krav om fradrag for merverdiavgift, og feil behandling av skattefordelen for den ansatte.

Sjekklisten vil inneholde eksempler på det bidragsyterne mener er fornuftige prosjekter, med fordeler for arbeidsgiver og arbeidstaker, og korrekt forhold til skatt og andre regler.

Den norske lovgivningen er preget av en svært rask reaksjon på den første store hjemme-PC-avtalen som Statoil inngikk. Her ble det slått fast som prinsipp at skattefritak for hjemme-PC kunne bare omfatte de ansatte som trenger og bruker PC i sitt daglige arbeid.

- I Sverige er ordningen på en måte motsatt, sier Nilsen. - Der er det et vilkår for skattefritak at ordningen retter seg mot absolutt alle ansatte. Hvis grupper av ansatte ikke får tilbud om hjemme-PC på lik vilkår med alle andre, ryker skattefritaket for hele bedriften.

- Poenget med den svenske regelen er å bruke hjemme-PC-ordninger til å spre IT-kompetanse også til de som ikke får den gjennom jobben, sier El & IT Forbundets generalsekretær Roar Gundersen. - Den norske regelen har stikk motsatt effekt. De som har kompetansen sikre en mulighet til å utvikle den videre, mens de som ikke får den gjennom jobben effektivt hindres fra å få den hjemme. Det er en tragisk forskrift.

Utover skatt, går sjekklisten går gjennom en rekke forhold knyttet til hjemme-PC-ordninger. Den anbefaler å formulere konkrete mål for prosjektet, gjerne med opplegg for å dokumentere nyvunnen kompetanse. Den anbefaler å sette opp en avtale mellom selskapet og den ansatte, og legger opp en rekke punkter som slike avtaler bør inneholde. Blant disse er hva som skjer hvis den ansatte slutter eller sjukmeldes, og forhold rundt forsikring, datasikkerhet og lisenser til programvare.

Helse og ergonomi er viet et eget kapittel. Øyvind Skagemo i Muskel & Ledd Konsulentene har ansvaret for dette kapitlet. Han er opptatt av at ergonomi ikke bare må gjelde den ansatte, men også andre i husholdningen som bruker maskinen. Han mener å kunne dokumentere en økning i rygglidelser blant unge de siste årene, en følge av at de sitter for lenge og for dårlig foran skjermen.

Til toppen