Sjokkert over sprengt bakkenett

NTV bør settes under politisk administrasjon, sier IKT-Norges Per Morten Hoff.

Sjokkert over sprengt bakkenett

NTV bør settes under politisk administrasjon, sier IKT-Norges Per Morten Hoff.

Manglende kapasitet i bakkenettet skaper hodebry for netteieren Norges Televisjon.

I går meldte Kampanje at kapasiteten i det digitale bakkenettet allerede er sprengt. Og det før alle senderne er skrudd på.

Det er ventet at Post- og teletilsynet vil pålegge NTV å gi bort halvannen signalpakke av kapasiteten som blir tilgjengelig i 2010, til en ny betal-tv-aktør som skal konkurrere med RiksTV.

Selv skal NTV bare å ha reservert en halv pakke til dette, men i mars valgte de å trekke tilbake interesseutlysningen, og vil vurdere kapasitetsfordelingen på nytt.

NTVs kommunikasjonsdirektør Anne Karin Augland uttaler følgende til Kampanje:

«Det vil kunne være dramatisk dersom tilsynet står på sitt. Slik finansieringsmodellen for bakkenettet er lagt opp er det RiksTV som skal stå for inntektene til eierne. Da er de avhengig av å ha kapasitet nok til å kunne konkurrere med kabel og parabol.»

- Jeg er rett og slett sjokkert over uttalelsen som NTV kommer med i Kampanje. Dersom det er riktig at sendenettet allerede er sprengt er det en meget alvorlig sak, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Ifølge Hoff er dette så oppsiktvekkende at saken kan havne i Stortinget på nytt.

- Er det riktig at kapasiteten allerede er sprengt har enten NTV gått langt utenfor sin konsesjonssøknad, eller så har de med viten og vilje ført politikerne bak lyset da konsesjonen ble sendt inn.

- Dette er meget alvorlig og spørsmålet er nå om poltikerne bør sette NTV under politisk administrasjon, under forutsetning av at Augedal uttaler seg riktig, sier Hoff til digi.no.

I sin konsesjon har NTV krav om å tilby kapasitet til en konkurrerende aktør til RiksTV. Hensikten med dette konsesjonskravet er å skape konkurranse i bakkenettet.

Dersom NTV har «underslått» dette konsesjonskravet mener generalsekretæren at det er et alvorlig konkurransemessig overgrep.

Hvis Riks-Tv må fjerne kanaler for at konsesjonskravet skal oppfylles, kan forbrukerne ha blitt ført bak lyset.

- Det kan synes som om NTV har tatt for gitt at problemene de selv har satt seg i skal løses ved at de får de resterende 72MHz som blir tilgjengelig etter at det analoge nettet er slukket, sier Hoff, og forsetter:

- Denne forskutteringen er uakseptabel og setter også politikerne i en tvangssituasjon. Mye tyder på at NTV og Riks-Tv har manøvrert seg inn i et hjørne de nå har vansker med å komme seg ut av. Løsningen kan være å sette NTV under politisk administrasjon.

NTV eies av NRK, TV2 og Telenor. Tidligere har ledende personer i Telenor uttalt at de ledige frekvensene må stilles til rådighet for mobile tjenester.

Per Morten Hoff er for tiden i Brussel der han deltar i et møte der digital dividende er et av temaene.

Til digi.no forteller han at EU-kommisjonen er nå enda klarere i sin kommunikasjon når det gjelder frekvensforvaltning:

- Ledige frekvenser skal prioriteres til innovasjon og utvikling av europeisk IT og telecomindustri og ikke til flere TV-kanaler som man allerede kan få via andre teknologibærere.

- EU er opptatt av å skape nye tjenester og styrke europeisk industri. Det oppnås ikke med å la frekvensene gå til flere TV-kanaler, sier Hoff.

    Les også:

Til toppen