Sjokkerte investorer rømmer Nortel

Kandiske Nortel truer med å bli et nytt Worldcom og Enron. Kursen stuper og hele toppledelsen er sparket eller permittert.

Kandiske Nortel truer med å bli et nytt Worldcom og Enron. Kursen stuper og hele toppledelsen er sparket eller permittert.

Fram til november, så 2003 ut til å være lykkeåret for den kanadiske nettutstyrsgiganten Nortel. Minus var definitivt snudd til pluss, topp- og mellomledere var forespeilet kraftige bonuser i henhold til en ny avtale, og Nortel så ut til å ha lagt marerittet fra årtusenskiftet bak seg. Da rant verdier for utallige milliarder ut av selskapet, og titusener av ansatte mistet jobben.

I november kunngjorde Nortel at regnskapene flere år bakover i tid ikke var korrekt ført, og måtte revideres en gang til. Revisjonen kom i desember, og gjaldt tre og et halv år, fra hele 2000 til og med første halvår 2003. Endringene var forholdsvis beskjedne.

I mars ble det kjent at styret tvilte på de nye tallene. Det pågikk en ny granskning av regnskapene, med krefter hentet utenfra. Granskningskomiteen var ledet av John Cleghorn, tidligere toppsjef i Royal Bank of Canada, supplert av stjerneadvokatene Wilmer, Cutler & Pickering fra Washington DC.

Den nye regnskapsgjennomgangen viste at den reviderte revisjonen fra i fjor høst var svært mangelfull. I går kunngjorde Nortel at det lå an til nok en omgjøring av regnskapene, slik at første halvår 2003 ville bli saldert med et tap, mens overskuddet for andre halvår kunne bli halvert. Mye av den omsetningen som Nortel, også etter gjennomgangen i november, førte opp i 2003, og som ga de gode tallene for første og annet halvår, hører egentlig hjemme i 2002.

Det innebærer at Nortels faktiske omsetning i 2003 kan ligge betydelig under det offisielle tallet på 9,8 milliarder amerikanske dollar, med et resultat på 732 millioner dollar.

Behovet for enda en revisjon av 2003-tallene ble kunngjort i går. Samtidig ble det meldt at de tre topplederne – CEO Frank Dunn, finansdirektør Douglas Beatty og kontroller Michael Gollogly – som tidligere var permittert, nå var regelrett sparket. I tillegg ble fire andre toppledere permittert. Sjokket fikk investorene til å selge unna, og Nortels aksjekurs raste nærmere 30 prosent.

Regnskapsfusket knyttes til en ny bonusordning som Nortel-ledelsen vedtok for 2003. Nortel bekrefter å ha utbetalt 300 millioner dollar til mellomledere som følge av denne avtalen. Utbetalingene til toppledere er ikke bekreftet. Ifølge Wall Street Journal kan det være opptil 80 millioner dollar, mens den kanadiske avisa Toronto Star mener Dunn og hans nærmeste kan ha fått utbetalt opptil 140 millioner dollar i bonuser fra allerede tidlig i 2003. Ifølge en rapport fra analytiker Dayle Hogg hos Griffiths McBurney oppmuntret bonusordningen ledere til å periodisere inntekter slik at mest mulig ble oppført på regnskapet for 2003.

Tallene for første kvartal skulle vært kunngjort i dag, men er utsatt på ubestemt tid. Den kanadiske finansavisen Globe and Mail skriver at denne utsettelsen, samt andre varslede utsettelser av offentlig pålagte meldinger, kan gi selskapets kreditorer et påskudd til å kreve tidlig tilbakebetaling av opptil 3,88 milliarder dollar i gjeld. Blant kreditorene er det offentlige organet Export Development Canada som alene kan kreve tilbakebetalt 326 millioner dollar.

Nortel sier at det først vil utgi en korrekt utgave av regnskapene, deretter granske bonusutbetalingene. Imens er selskapets finansielle disposisjoner gjenstand for etterforskning fra kredittilsynene i både USA (Securities and Exchange Commission) og Canada (Ontario Securities Commission).

Ny toppsjef etter Frank Dunn ble utnevnt i går. Amerikaneren William Owens har vært styremedlem i Nortel siden 2002. Bak seg har han først og fremst en militær karriere, som nestleder i US Joint Chiefs of Staff og øverstkommanderende for USAs Sixth Fleet under den første krigen mot Irak i 1991. Toronto Star peker på at han oppveier sin beskjedne kjennskap til telekom-bransjen med langvarig deltakelse i «det uformelle utvekslingsprogrammet mellom Pentagon og innbringende verv innen privat sektor». Blant Owens' sivile verv kan nevnes presidentstillingen i Science Applications International som er kjent for å håve inn kontrakter i dagens Irak, og CEO-stillingen i det ikke helt vellykkede satellittselskapet Teledesic.

Owens er Nortels tredje CEO. William Kerr er utnevnt til finansdirektør, Nortels sjette siden 2001. Blant hans forgjengere i denne perioden er Frank Dunn.

Til toppen