Sjokkfall for markedsleder på CRM

CRM, systemer for kundekontakt, var et av lyspunktene i IT-bransjen, men nå har det raknet for markedsleder Siebel.

CRM, systemer for kundekontakt, var et av lyspunktene i IT-bransjen, men nå har det raknet for markedsleder Siebel.

CRM var lenge sett på som en av de få vekstsektorene, men i går la markedsleder Siebel fram katastrofetall.

Salget i siste kvartal er redusert med en tredjedel og overskuddet med 93 prosent. Tar man vekk renteinntekter, fikk selskapet et underskudd på 3,3 millioner dollar etter et salg på 332 millioner dollar. Enda verre er det at nysalget av selskapets programvare er halvert på et år.

Siebels systemer er laget for store selskaper som retter seg mot massemarkeder og trenger systemer som kan håndtere kjøpshistorikk, tilbud og kundekontakt. Blant annet har Telenor i mange år arbeidet med et omfattende Siebel-system.

Selskapet har nylig inngått tette bånd med Microsoft, til tross for sine allerede sterke bånd med IBM.

Kvartalet er det verste i Siebels historie siden det ble børsnotert, poengterer amerikanske analytikere. Nå skal selskapet igjen kutte staben på 5600 med 250 ansatte.

Siebel var lenge en analytiker-yndling og aksjen ble på sitt høyeste omsatt for over 100 dollar. Den var i går nede i litt over åtte dollar.

Til toppen