Sjøsatte mobilselskap til 90 milliarder kroner

British Telecoms mobilselskap mmO2 ble verdsatt til knappe 90 milliarder kroner ved børsintroduksjonen mandag. Dermed er et av konsernsjef Peter Bonfield (bildet) sitt viktigste tiltak for å styrke selskapets økonomi gjennomført.

British Telecoms mobilselskap mmO2 ble verdsatt til knappe 90 milliarder kroner ved børsintroduksjonen mandag. Dermed er et av konsernsjef Peter Bonfield (bildet) sitt viktigste tiltak for å styrke selskapets økonomi gjennomført.

Bonfield var svært så ærlig da han i februar i år erkjennte øding med aksjonærenes penger da BT brukte mange titalls milliarder kroner på britiske og tyske UMTS-lisenser. resultatet for selskapet ble gigantgjeld, bytte av styreleder og ved årsskiftet bytte av konsernsjef, når Bonfield trekker seg.British Telecoms mobilaksjer steg sist uke i forkant av børsnoteringen fra 74 til 80 pence per aksje, men har noen timer etter handelen åpnet mandag falt noe tilbake til 78 pence. Det nye mobilselskapet vil med sin markedsverdi på knappe 90 milliarder kroner bli London-børsens 40. største selskap.

Mobilselskapets børsverdi er betydelig under den forventede verdien fra både i vår og i november i fjor da planene om å skille ut mobilvirksomheten ble kjent første gang. Da planla BT å selge 25 prosent av aksjene for ni milliarder pund, eller mer enn hele selskapets samlede verdi i dag.

På den andre siden har ikke mmO2-aksjene falt så kraftig før børsnoteringen som for eksempel Orange gjorde da selskapet ble notert i Paris i vår. Selskapet inkluderer den profittable virksomheten i Cellnet i Storbritannia, foruten mobilselskap i Irland, Nederland og Tyskland, som tilsammen representerer 16,5 millioner kunder. Tapene har vært spesielt store i selskapets tyske virksomhet, Viag Interkom, der Telenor solgte seg ut tidligere i år for vel 10 milliarder kroner.

Selskapet skal også noteres på New York-børsen, men handelen der starter først på tirsdag ettersom markedet i USA i dag er stengt.

Til toppen