Sju bud på IT-Fornebu

Ved fristens utløp - ettermiddagen tirsdag 18. mai - hadde Statsbygg mottatt tilbud på utvikling av IT- og kunnskapssenter på Fornebu fra sju ulike allianser.

Ved fristens utløp - ettermiddagen tirsdag 18. mai - hadde Statsbygg mottatt tilbud på utvikling av IT- og kunnskapssenter på Fornebu fra sju ulike allianser.

De sju er (i alfabetisk rekkefølge, slik de er nevnt i pressemeldingen fra Nærings- og handelsdepartementet):

Enterprise Holding Company, Sveits

Forskningsparken AS og KLP Eiendom AS, Norge

International Education Centre, Norge

IT Fornebu AS, Norge

Nettverk Fornebu, Norge

Science & Technology Park Services Limited, Irland

Verdens Fredsfond, Norge

Fire av disse har tidligere kunngjort sin interesse for et IT- og kunnskapssenter på Fornebu. De hittil ukjente er de utenlandske kandidatene og Verdens Fredsfond.

Departementet har innkalt til pressekonferanse kl 11.30 i morgen.

Med forbehold om hva som egentlig ligger i søknadene fra sveitsiske Enterprise Holding Company, irske Science & Technology Park Services Limited og Verdens Fredsfond, kan det se ut som om KLP Eiendom, IT Fornebu AS og Nettverk Fornebu ligger sterkest an.

I en uttalelse sier selskapet IT Fornebu AS - opprettet av Norsk Investorforum - at et viktig premiss for deres plan er at IT-senteret på den gamle flyplassen bare er "en av flere løsninger som skal få Norge ut av råvareklemma". Selskapets daglige leder Per Morten Vigtel kan allerede regne med støtte fra et flertall på Stortinget (Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet), og fyrer av denne bredsiden mot regjeringen:

- Fremtidens utfordringer er for store til at de tradisjonelle forskningsparkene kan løse dem. Norge har allerede sju slike parker. Hvis forslaget til næringsminister Lars Sponheim følges, vil vi få en åttende, sier Vigtel.

IT Fornebu AS mener at det fysiske Fornebu bare er en del av den nye given som trengs. En annen del er nettbasert undervisning. Selskapet har allerede gjort avtaler med flere kommuner og regionale sentre om å etablere elektroniske klasserom og liknende tiltak i distriktsnorge. For å styrke denne satsingen har selskapet også inngått avtaler med flere utenlandske selskap og universiteter. Målet er å fremme kunnskapsrevolusjonen regionalt gjennom å mobilisere både norske og internasjonale muligheter. Alt kan ikke gjøres elektronisk. Derfor mener IT Fornebu AS at Fornebu må bli attraktivt nok til å tiltrekke utenlandsk ekspertise. Vigtel understreker at det forutsetter "tilgang på boliger, servicefunksjoner. risikovillig kapital og et godt fagmiljø."

Bak Nettverk Fornebu AS står Orkla, Storebrand og ICA/Hakon. Denne gruppen legger seg tett opp til departementets retningslinjer. Momentene den fremhever i sin uttalelse, er at IT-senteret på Fornebu ikke må konkurrere med etablert forsknings-, utdannings- og IT-virksomhet i Norge, men heller etablere et tett samarbeid. Videre vektlegges gründervirksomhet og nettverksamarbeid.

Nettverk Fornebu AS har opprettet et interimstyre med Orkla-direktør Halvor Stenstadvold som formann. Her sitter også Jens P. Heyerdahl fra Orkla, Åge Korsvold fra Storebrand og Stein-Erik Hagen fra ICA/Hakon.

International Education Centre sitt prosjekt heter Framtidsbyen. Ideen her er at bolig- og næringsområdet rundt IT-senteret skal kontinuerlig prøve ut IT-senterets ideer og nyheter. Utgangspunktet er forestillingen om at det er bruken av IT, og ikke selve teknologien, som vil være drivkraften i Norges økonomiske utvikling. Følgelig gjelder det å skape et miljø der IT-folk kan samarbeide med avanserte brukere.

Daglig leder Petter Sørum i Framtidsbyen sier til digi.no at han ikke har greid å få en eiendomsinvestor med på disse vyene.

- Vi har brukt de siste ukene til å finpusse konseptet vårt, sier Sørum. - Nå forventer vi at regjeringen skal sette vårt konsept opp mot de andre, og ikke bare betrakte IT- og kunnskapssenteret som et eiendomsprosjekt.

Til toppen