Sju nye kommuner til ErgoGroup

ErgoGroup har inngått kontrakter med to interkommunale samarbeid.

ErgoGroup har inngått kontrakter med to interkommunale samarbeid med til sammen syv kommuner. Avtalene omfatter tre kommuner i Hamar-regionen, samt fire Follo-kommuner.

Hamar, Løten og Stange har valgt ny IT-løsning for økonomi-, personal- og lønn fra ErgoGroup. De tre kommunene i Hamar-regionen har lang tradisjon i å samarbeide, men det er første gang samarbeidet gjelder felles drift av økonomi, personal og lønnsystem.

Tidligere har kommunene, som totalt omfatter 54 000 innbyggere, gått sammen om felles IKT-drift, portal og GIS-løsning (geografisk informasjonssystem)

Avtalen med ErgoGroup omfatter leveranse og drift av Agresso ERP-løsning, inklusive virksomhetsstyring og elektronisk innkjøpsløsning. I tillegg skal ErgoGroup levere innfordringstjeneste for kommunale krav (eKKo) og Postens eFaktura for utgående faktura.

Avtalen har en verdi på 17 millioner kroner over fem år.

Frogn, Nesodden, Vestby og Ås har inngått avtale med ErgoGroup om leveranse av et felles økonomisystem. Løsningen skal betjene ca 60 000 innbyggere og mer enn 3000 ansatte.

Det interkommunale samarbeid i Follo har valgt å gå sammen om innkjøp av IT-løsninger. Etter en omfattende anbudsprosess falt valget på økonomisystemet Agresso levert av ErgoGroup. Totalt skal et budsjett på ca 2 milliarder forvaltes via det nye økonomisystemet.

Frogn kommune, som har Agresso fra før, vil være vertskommune for systemet. Nesodden, Vestby og Ås skal etter planen starte bruk av de første modulene 1. januar 2007. Systemet har en total kostnadsramme på ni millioner kroner over fem år.

Til toppen