Skadefri IT-drift gjennom strømbruddet

Det store strømbruddet i USA ble knapt merkbar innen IT-drift. Katastrofeberedskapen er klart bedret etter 11. september 2001.

Det store strømbruddet i USA ble knapt merkbar innen IT-drift. Katastrofeberedskapen er klart bedret etter 11. september 2001.

New York-børsene åpnet som vanlig fredag morgen etter strømbruddet torsdag ettermiddag lokaltid. Internettsystemene til banker og meklerhus fortsatte uavbrutt, og flere brukte sine nettsteder til å informere og berolige kundene. Nettverkene til betalingsformidlerne lot seg ikke avbryte – MasterCard mistet strømmen til kontorene sine i blant annet Detroit og Toronto, men forsikrer at absolutt ingen transaksjoner er gått tapt. Ingen av stamnettene for Internett i de store byene hadde problemer.

De fleste store bedriftene i områdene forteller til nyhetsbyråene at katastrofeberedskapen har fungert etter hensikten. Noen få melder om problemer, ikke at data er tapt, men at de har måttet avstå fra produksjon, på grunn av stans i IT-systemene.

Hos Goldman Sachs falt IT-systemene ut da strømmen ble borte, men de slo seg automatisk på igjen med nødstrøm etter 20 sekunder, og holdt seg gående gjennom hele natten til strømmen kom tilbake. Overtid i driftsavdelingen sikret at alle transaksjoner ble prosessert.

Lagringsleverandøren EMC anslår å ha 9500 lagringsanlegg i de områdene i USA og Canada der strømmen ble borte, og melder at de ikke har fått beskjed om annet enn at samtlige har automatisk oppført seg i samsvar med planen, og opprettholdt driften på sine nødstrømsaggregater.

Hewlett-Packard forteller at av flere hundre rammede kunder innen katastrofeberedskap, var det bare ett tilfelle der kunden måtte ty til katastrofeparagrafen i kontrakten. Der sviktet nødstrømmen, og driften måtte overføres til et av HPs datasentraler. Overføringen gikk som planlagt.

Computer Associates ble selv rammet av strømstansen. Nødstrømanlegget holdt IT-systemene i gang, selv om det ene av seks aggregater sviktet. Selskapet har etablert et eget katastrofesenter i midtvesten, og varslet de ansatte der om at de måtte holde seg i beredskap, men det ble aldri nødvendig å ty til de ytterste rutinene. Selskapet sier ellers at de ikke har fått flere supporthenvendelser fra kundene enn normalt.

Sikkerhetseksperter sier til byråene at både år 2000 og terrorangrepene 11. september 2001 har skjerpet bedriftenes bevissthet i forhold til mulige katastrofer, og at skadefriheten tross strømstansen gjenspeiler hvordan denne bevissthene har slått ut i praktiske tiltak.

Til toppen