Skadeskutte selskap fusjonerer

Endelig er det klart at Tellabs kjøper Ciena for for 4,7 mrd. USD, eller 38 mrd. kroner, etter at den opprinnelige fusjonsavtalen måtte reforhandles grunnet kraftig verdifall i Ciena.

Endelig er det klart at Tellabs kjøper Ciena for for 4,7 mrd. USD, eller 38 mrd. kroner, etter at den opprinnelige fusjonsavtalen måtte reforhandles grunnet kraftig verdifall i Ciena.

Ciena-aksjene raste sist uke da selskapet varslet om dårligere resultat og svakere omsetning, og bedre ble det ikke da meldingen om at Cienas leveranser til amerikanske AT&T sannsynligvis ikke blir noe av.

Dette resulterte i at fusjonsplanene mellom Tellabs og Ciena, med førstnevnte som overtakende selskap måtte forhandles en gang til. Den endelige fusjonsavtalen fatsetter verdien på Ciena-aksjen til 46,25 dollar, mens aksjen fredag sluttet på 35,30 dollar. Tellabs betaler med aksjer i eget selskap, men etter reforhandlingen blir det ikke noe av 1-1 fordelingen som planlagt i juni. Nå betales 0,8 Tellabs-aksjer for hver Ciena-aksje.

Cienas børsverdi er redusert med nærmere 2 mrd.USD siden juni da selskapet ble verdsatt til 7,1 mrd. USD. Handelen baseres på sluttkurs torsdag, da Tellabs aksjer gikk for $57.8125, mens Ciena-aksjen gikk for $30.8125. Dette er langt unna aksjekursen i juni da fusjonsplanene ble offentliggjort i juni, da Tellabs lå på 61,7 og Ciena på 57,6, eller i juli da begge aksjene hadde klatret enda høyere til 89 for Tellabs og 88,6 for Ciena.

De siste dagene har det vært spekulert i om fusjonen i hele tatt ble noe av. Ifølge Tellabs er den nye avtalen godkjent av begge selskapenes styrer, mens aksjonærene får si sin mening 9. september.

Ciena utvikler og selger teknologi for optimering av kapasiteten i fiberoptiske kabler, mens Tellabs selger systemer for styring og kontroll med telenettverk. Analytikere som The Wall Street Journal siterer sier av tross kursras, så passer de to selskapene sammen, med kombinasjonen av Cienas teknologi og Tellabs kundeportefølje.

Til toppen