Skal ansette 100 nye hoder i Norge

Skal ansette 100 nye hoder i Norge

EDB-sjef Endre Rangnes har kjøpt seg hjelp i Ukraina, men fem nye store kunder krever hele 100 nye ansatte.

På tirsdag avslørte IT-giganten EDB at de var i mål etter tre kvart års leting: Som indikert før jul kjøpte EDB seg hjelp i Ukraina - Infopulse har 300 ansette med stort sett mastergrader og lang erfaring i blant annet bankmarkedet.

EDB har gjort en rekke litt overraskende kutt de siste årene, og kritikere kunne anklage Endre Rangnes for å ikke ansette i Norge. Men EDB som blant annet drifter mestparten av bank-IT-systemene i Norge har gjort en rekke oppkjøp på IT-konsulentsiden for å få flere ben å stå på.

Og nå skal EDB starte jakten på over 100 nye medarbeidere - i et svært trangt arbeidsmarked. Telenor har sagt det samme og mange andre forteller at de ønsker seg 20-30 nye hoder. Mye ligger derfor an til både kreative rekrutteringsprosesser og - før eller siden - et press på lønningene.

Bakgrunnen for behovet for over 100 nye medarbeidere er veldig konkret. EDB har inngått rammeavtaler med fem store nordiske konsern innenfor området applikasjonstjenester i det siste. Avtalene er inngått med Volvo IT, Astra Zeneca, Ericsson, SAS og Ekornes og har en anslått verdi på om lag 400 millioner kroner for EDB i løpet av avtaleperiodene.

- Dette er avtaler av stor strategisk betydning for EDB. Markedet for applikasjonstjenester er i god vekst og våre virksomheter innen dette området gjør det svært bra, sier Rangnes.

Kundene som nå velger EDB er alle store nordiske konsern med svært omfattende og komplekse behov på it-siden. EDB har etablert en nordisk leveransemodell for applikasjonstjenester for å møte krav fra denne type kunder.

EDB har i dag 1.000 sertifiserte medarbeidere på området for applikasjonstjenester, som er det raskest voksende segmentet i IT-markedet.

Her er avtalene:

- Volvo IT: har inngått en 2-årig rammeavtale med EDBs datterselskap Guide Konsult AB knyttet til it-relaterte konsulenttjenester. Avtalen er en videreføring av et eksisterende samarbeid og omfatter blant annet utredning, forstudier, prosjektering, prosjektledelse, systemkonstruksjon og programmering.

- Astra Zeneca: har inngått en 5-årig avtale rammeavtale med EDBs datterselskap Guide Konsult AB. Avtalen er en videreføring av eksisterende samarbeid og omfatter rådgivning knyttet til alle områder innenfor internettbaserte løsninger og informasjonsteknologi.

- SAS AB: har inngått en 2-årig rammeavtale med EDBs datterselskap Guide Konsult AB knyttet til it-relaterte konsulenttjenester. Rammeavtalen omfatter hele SAS-konsernet og dets virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Spania. Avtalen er helt ny og innebærer blant annet at Guide og Avenir skal levere tjenester for forretningsutvikling strategisk prosjektledelse samt utvikling av kvalitetssikringssystemer og webutvikling.

- Ericsson: har inngått en rammeavtale med Spring Consulting som innebærer at Spring sammen med Guide Konsult blant annet skal levere konsulenttjenester knyttet analyseverktøy, kvalitetssystemer, systemintegrasjon og systemutvikling. Rammeavtalen har en varighet på to år.

- Ekornes: har inngått en avtale med Spring Consulting i forbindelse med SAP-installasjoner i Ekornes virksomhet. Spring vil blant annet bidra med rådgivning knyttet til implementering og utvikling av SAP i Ekornes.

Avtalene er dog rammeavtaler uten garantert omsetning, men basert på tidligere leveranser og EDBs kjennskap til kundenes behov anslås totalverdien til om lag 400 millioner kroner gjennom avtaleperioden, påpeker EDB.

Til toppen