Skal åpne Nordens første WiMax-nett

WiMax vil være et gjennombrudd for distriktene, mener mange og nå startes det første prosjektet i Sverige.

WiMax vil være et gjennombrudd for distriktene, mener mange og nå startes det første prosjektet i Sverige.

Med en rekkevidde på opp mot 50 kilometer er WiMax som skapt for å giv spredtbebygde strøk bredbånd.

Analytikere har påpekt at denne kommende standarden for trådløse nett også vil kunne bli en sterk konkurrent til ADSL i tettbebygde strøk, for med kortere rekkevidde vil WiMax gi en hastighet på opp 70 Mbit.

Ønsket om å ta i bruk WiMax er ekstremt i distriktene, og nå tas WiMax i bruk for første gang i Norden - før standarden og det første sertifiserte utstyret er ferdig.

Det er den nord-svenske kommunen Skellefteå som starter opp et WiMax-prosjekt, skriver idg.se. Kommunen har 71.000 innbyggere spredd i en rekke mindre tettsteder som i dag ikke har noen bredbåndstilbud. Kommunen er hele 7200 kvadratkilometer stor og avstandene blir ofte for store for ADSL-teknologien.

I et EU-finansiert prosjekt, skal kommunene, TeliaSonera, Mobile City og det lokale universitetet bygge et WiMax-nett med tidlig, ikke-sertifiserte WiMax-utstyr.

Testen skal blant annet utrede hva slags hastigheter WiMax vil gi i det relativt flate svenske terrenget. TeliaSonere anslår 25 megabit per sekund over noen kilometers avstand. Spørsmålet er hvordan man skal bygge ut nettet med repeater-stasjoer. Innen de lokale nettstedene vurderer prosjektet å bruke dagens 802.11b og g-teknologi.

Intel spår at de første sertifiserte WiMax-produktene kommer i salg høsten 2005.

Til toppen