Skal arrangere felles norsk søkekonferanse

Fast, Intellisearch og Microsoft går sammen om å arrangere søkekonferanse i Oslo.

Skal arrangere felles norsk søkekonferanse

Fast, Intellisearch og Microsoft går sammen om å arrangere søkekonferanse i Oslo.

Norge har utmerket seg innen markedet for søketeknologi, og selv om selskaper som Fast blir kjøpt opp av utenlandske aktører, forblir brorparten av kompetansen i Norge.

Nå går FAST, IntelliSearch og Microsoft sammen for å arrangere en felles søkekonferanse i Oslo.

- Norge, som ett av av landene med høyest utdanningsnivå i verden, bør sette seg som mål å bli en av verdens mest innovative nasjoner. Vi er langt fremme på visse områder, spesielt innen naturressursbaserte næringer som olje, energi og maritim næring. Mindre kjent er at det også finnes verdensledende teknologiske innovasjonsmiljøer i Norge som har utviklet seg betydelig de siste årene. Dette er områder som har stort vekst- og næringspotensiale for fremtiden, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge, i en pressmelding.

Ett av disse områdene er søketeknologi hvor vi innehar noe av verdens mest utviklede kompetanse, og der Norge på mange måter har blitt et midtpunkt. Internasjonale selskaper som Google og Yahoo har sine forsknings- og utviklingsteam godt etablert i Trondheim.

I tillegg blir norske FAST, som også har hoveddelen av sine forsknings- og utviklingsteam i Norge, sett på som den mest visjonære innen søketeknologi i verden av analyseselskapet Gartner. I Gartners ”Magic Quadrant for Information Access Technology 2007” var det for første gang i historien inkludert to norske IT-selskaper i samme analyse: FAST og IntelliSearch.

- Dette er en kunnskap det er viktig å pleie og videreutvikle. På initiativ fra lederne for de forskjellige kompetansebedriftene, John Markus Lervik fra FAST, Harald Jellum fra IntelliSearch og Knut Aasrud fra Microsoft, har IKT-Norge fungert som tilrettelegger for oppstarten av denne kompetanseklyngen rundt søketeknologi, sier Hoff.

Startskuddet for klyngeaktiviteter blir en stor heldags konferanse i Oslo 3. april. Målet er å legge til rette for en arena for å vise den brede søketeknologikompetansen som finnes i Norge, samt å skape entusiasme og kommunisere mulighetene med teknologien til studenter, politikere, utviklere, teknologer og næringslivet generelt.

- Målsetningen er at dette skal bli den første av flere fremtidige aktiviteter for å sikre at Norge innehar verdensledende kompetanse innen dette feltet også i fremtiden. Vi håper også at vi med denne konferansen kan skape interesse til å delta i klyngen fra andre søkeaktører og organisasjoner i sfæren rundt søketeknologi, understreker Hoff.

Microsoft er i ferd med å sluttføre kjøpet av Fast, mens Intellisearch er et uavhengig selskap som har bygget sin søketeknologi med utgangspunkt i blant annet Microsofts .Net-rammeverk.

Til toppen