Skal blåse liv i norsk IT-sikkerhet

Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen rydder opp i det nasjonale arbeidet med IT-sikkerhet.

I 2000 bekreftet Sårbarhetsutvalget ledet av tidligere statsminister Kåre Willoch at det sto dårlig til med IT-sikkerheten i Norge. Siden har det vært merkelig stille rundt arbeidet med informasjonssikkerhet, selv om hele fire ulike prosjekter og instanser er etablert: Senter for Informasjonssikring (SIS), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), NorCert og Varslingssystem for digital Infrastruktur (VDI).

Nå samles og organiseres dette på en klare måte.

    Les også:

SIS skal gi selskaper råd om forebyggende tiltak og fremme en sikkerhetskultur hos brukere av informasjonssystemer og nettverk i Norge.

Varsling av nye, hurtigspredende virus, nyoppdagede sikkerhetshull eller problemer som påvirker det norske Internett, ble lagt til NorCert (Norwegian Computer Emergency Response Team), som ble opprettet i februar 2004.

Men sikkerheten er i dag ikke bare en sak for bedriftene. 90 prosent av Norges befolkning er nå utsatt for reelle IT-trusler daglig gjennom Internett, og det er liten informasjon om hvordan den vanlige mann skal forholde seg til sikkerheten gjennom informasjonssamfunnet.

I går ettermiddag ble det markert en relansering av det nasjonale arbeidet for IT-sikkerhet: Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen holdt hus på Akershus Festning for pressen og et hundretalls gjester.

I et virtuelt scenario fikk gjester og presse oppleve krisescenarier for hvor sårbart samfunnet er blitt for angrep mot kritisk IKT-infrastruktur.

Forsvarsministeren ønsker nå å samle aktivitetene og tiltakene hos de forskjellige sikkerhetsmyndighetene.

NorCert som ligger under paraplyen Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, vil gå inn i et tettere samarbeid med NorSIS, som ble permanent etablert fra 1. januar 2006 på Gjøvik under Gjøvik Kunnskapspark.

Hensikten er å gjøre de to sikkerhetsenhetene til en mer slagkraftig enhet for et tryggere og forsvarlig nasjonalt sikkerhetsarbeid.

– Vi forventer at vi framover lettere skal kunne håndtere kriser og forebygge IT-trusler, sa forsvarsministeren i sin innledning.

NorCert vil være det norske kontakt- og koordineringspunktet nasjonalt og internasjonalt med totaloversikt over sikkerhetssituasjonen i Norge, mens NorSIS skal være det nasjonale kontaktpunktet for informasjonssikkerhet mot små og mellomstore bedrifter, offentlig sektor og private personer.

Til toppen