Skal bruke milliarder på nytt 3G-nett

Nordisk Mobiltelefon skal bruke milliarder på å bygge et nytt norsk 3G-nett - i samarbeid med Telenor.

Nordisk Mobiltelefon skal bruke milliarder på å bygge et nytt norsk 3G-nett - i samarbeid med Telenor.

Nordisk Mobiltelefon er selskapet som har sikret seg de gamle NMT-lisensene på 450-båndet, og har planer om å bygge et alternativt nordisk mobilt bredbåndsnettverk.

Mange har kanskje undret seg over hvordan det lille selskapet skulle klare å bygge et nytt mobilnett i Norge, for selskapet satser på CDMA, en amerikansk mobilteknologi, ikke GSM og har i utgangspunktet lite penger.

Men nå skyter planene fart. Selskapet har skaffet seg utbyggingspartnere som skal gjøre det billigere å bygge ut. Det er ikke hvem som helst - Norkring er eid av Telenor og driver TV-nettet i Norge. Norkring har derfor et stort antall master Nordisk Mobiltelefon ønsker å bruke. (bildet over)

- Vi har avtale med Norkring i Norge og kan bruke deres master. Det vil dekke mesteparten av behovet, jeg tror ikke det trengs så mange nye. I Sverige har vi avtale med Terracom. De har 1200 master over hele landet, som er omtrent det vi trenger, sier Jan Freese, talsmann for selskapet.

Med dette skal de dekke 80 prosent av hvert fylke i Sverige og omtrent det samme omtrent i Norge, sier Freese. Utbyggingen skal begynne snart.

- Vi starter når vi vet hvordan det går med den finske 450- lisensen, som avgjøres i slutten av april, sier han.

Direkte billig blir det ikke å bygge ut. Netcom hevder å ha brukt litt over en milliard på sin UMTS-utbygging, men de dekker bare de tettest befolkede områdene. Forretningsplanen til Nordisk Mobiltelefoni går ut på å dekke utkant-Norge. Da kreves det mye, selv om 450-båndet er bedre egnet til å dekke store geografiske områder.

- Å bygge ut i Norge og Sverige vil koste mellom 1,5 og 2 milliarder for hvert land, sier han.

Nordisk Mobiltelefon vil støte på en god del utfordringer før de kan rulle ut sitt nett. Et åpenbart problem er telefonene. Det finnes færre mobiltelefoner for denne teknologien, og foreløpig er det ingen som i tillegg støtter GSM. De stedene selskapet ikke dekker i Norden, vil man dermed ikke ha dekning, og på reise i utlandet blir det helt umulig.

- Chipen som gir støtte for begge teknologiene finnes, og det er bare snakk om å få et stort nok volum på etterspørselen før det lages telefoner, mener Freese.

I mellomtiden håper han kundene aksepterer at de må kjøre et dobbeltløp.

- Det er ikke noe stort problem for folk å ha to terminaler med samme nummer.

Det er vi overbevist om at for eksempel skogsindustri vil ha. De ønsker seg robuste terminaler som man kan miste i bakken. Selv har jeg etterlyst en telefon for dusjen, sier han.

På sin nettside beskriver selskapet sin forretningsplan blant annet slik: "Det blir fort svært dyrt å investere i nett på 900MHz-, 1800MHz- og 2GHz-båndet, for å gi dekning utenom befolkningssentrene. Vi anser utnyttelse av 450MHz-bandet som den beste måten å skape gode kommunikasjonsmuligheter, og dermed vekstforutsetninger, for Sveriges utkantstrøk".

Norkring, som selskapet skal samarbeide med om utbygging i Norge, eies av Telenor. Telenor eier som kjent også et UMTS nettverk, som vil konkurrere med Nordisk Mobiltelefoni.

Til toppen