Skal bygge datasentraler uten tak

Etter Microsofts plan kan en sentral settes sammen av prefabrikerte moduler som får stå under åpen himmel.

Den åpne plassen er tilrettelagt for strøm, vann og nettverk. Modulene kjøres inn på store lastebiler, rygges på plass og koples til.
Den åpne plassen er tilrettelagt for strøm, vann og nettverk. Modulene kjøres inn på store lastebiler, rygges på plass og koples til.

Etter Microsofts plan kan en sentral settes sammen av prefabrikerte moduler som får stå under åpen himmel.

Datasentral-ansvarlige Michael Manos i Microsoft – hans offisielle tittel er «General Manager, Global Foundation Services» – har brukt sin blogg til å presentere selskapets visjon for det de kaller «Fjerde generasjons modulære datasentraler»: Our Vision for Generation 4 Modular Data Centers.

Det bærende elementet i denne visjonen er at datasentraler settes sammen av prefabrikerte moduler. Det skal ikke bare dreie seg om konteinere med servere, slik både Microsoft og Sun har erfaring med, men om prefabrikerte bygg med standardpakker av alle typer mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr som inngår i datasentraler.

Disse prefabrikerte modulene leveres på store lastebiler og rygges på plass. Trenger man å utvide sentralen, er det bare å parkere og kople til en eller flere tilleggsmoduler.

Microsoft har laget en animasjon for å anskueliggjøre hvordan dette kan fungere. Her går det fram at modulene kan skreddersys spesifikke tjenester som Microsoft skal levere gjennom nettskyen.

Moduler kan også stables. De som ikke kan rygges rett inn, løftes på plass av en kranbil. Dette er en av fordelene ved å alt stå under åpen himmel.
Moduler kan også stables. De som ikke kan rygges rett inn, løftes på plass av en kranbil. Dette er en av fordelene ved å alt stå under åpen himmel.

Dette er ingen lek med ideer. Manos skriver at planen for modulære datasentraler vil danne grunnlaget for Microsofts nettskyinfrastruktur de kommende fem årene.

Dette er visjonen formulert i én setning: «En høyst modulær, skalerbar, effektiv og ”just-in-time” måte å legge opp datasentraler på, slik at de raskt og med minimale kostnader kan leveres hvor som helst i verden, samtidig som de kan bygges videre ut etter behov.»

Hva ligger i begrepet fjerdegenerasjons datasentral?

Manos knytter den klassiske datasentralen – første generasjon – til store spesialiserte rom bygget med tanke på oppetid, pålitelighet og redundans. Generasjon 2 kom når man begynte å planlegge også med tanke på energieffektivitet og totale driftskostnader. Microsoft har i dag to datasentraler på stadiet «andre generasjon», i henholdsvis Quincy i delstaten Washington, og i San Antonio i Texas. Quincy-sentralen henter sin strøm fra vannkraft, mens San Antonio-sentralen kjøles av resirkulert spillvann.

Tredje generasjon betegner en sentral som Microsoft er i ferd med å bygge i Chicago. Alle servere er levert i konteinere som stables i en hangar. Ifølge Manos gjenspeiler dette økt modularitet og større fokus på energieffektivitet og skalerbarhet.

Fjerdegenerasjon øker modulariteten, fjerner behovet for egne bygg for datasentralen og gir nye muligheter til å redusere både strømforbruk og utslipp.

At modulene kunne være tjenestespesifikke fikk Manos og hans medarbeidere til å legge opp fire «klasser» for å møte mulig svikt i strømforsyningen. Klasse «A» har verken UPS («uninterrupted power supply») eller reserveaggregat, mens den mest robuste, klasse «D», har UPS, reserve-UPS, aggregat og reserveaggregat.

En annen ide er at «georedundante tjenester» kan bidra til å redusere graden av feiltoleranse som må bygges inn i hver datasentral. En georedundant tjeneste er per definisjon fordelt på flere geografisk atskilte sentraler. Det innebærer at man i hver sentral kan øke risikonivået for svikt uten at det fører til en markant økning av den samlede sårbarheten. Da kan man kutte ut ikke bare strømaggregater og UPS-er, men også for eksempel velge luftkjøring i stedet for vann.

Det å ha muligheten til raskt å bygge ut en datasentral ved å levere og parkere en eller flere prefabrikerte tjenestespesifikke moduler er en risikoreduserende faktor som ligger i selve konseptet.

Det minimale behovet for stedlig tilrettelegging betyr en kraftig reduksjon av kostnadene.

Det trengs selvfølgelig vegger rundt området, men Microsoft mener man greier seg fint uten tak. Det er heller ikke nødvendig å støpe betongsokler av den typen man trenger for en bygning. Man trenger ledninger for strøm, nettverk og eventuelt vann. Manos tenker seg muligheten av å basere strømforsyningen til modulene på lavspent likestrøm, i stedet for dagens mer høyspente vekselstrøm.

Alt dette bidrar til en vesentlig reduksjon av kapitalkostnadene: Manos anslår virkningen til mellom 20 og 40 prosent.

Han mener at energi- og utslippsregnskapet også ser langt bedre ut når man slipper å sette opp et eget bygg.

Etter hvert som ideene konkretiseres, lover Manos at det vil bli utarbeidet standarder som eksterne leverandører kan forholde seg til. Leverandører av for eksempel UPS-er vil kunne forholde seg til åpne beskrivelser av spesifikasjonene når de skal konkurrere om leveranser til Microsofts fjerde generasjon modulære datasentraler.

    Les også:

Til toppen