Skal bygge opp stort SAP-hus over natten

SAP Norge-sjef Øystein Jåtog-Rød har sluttet og skal med et sverdslag bli stor i det svært lønnsomme SAP-markedet.

SAP Norge-sjef Øystein Jåtog-Rød har sluttet og skal med et sverdslag bli stor i det svært lønnsomme SAP-markedet.

I januar ble det gjort kjent at SAP skulle omorganisere i Norden, og at SAP Norge-sjef Øystein Jåtog-Rød dermed var uten jobb.

Omorganiseringen skulle gjennomføres til tross for at SAP har hatt ekstrem vekst i salget av sine komplekse økonomi- og forretningssystemer de siste to årene her i Norge.

I tillegg er det et stort udekket behov for SAP-kompetanse i Norge. Markedet er nærmest støvsuget og konsulentselskaper kriger seg imellom for å rekruttere gode SAP-kandidater.

Nå vil Jåtog-Rød selv ta opp kampen, og skal gjennom sitt nystartede og egeneide selskap Pearl Consulting, rekruttere 40 SAP-konsulenter innen to år.

Jåtog-Rød forteller til digi.no at selskapet skal klare det både ut fra solid kompetanse fra SAP-miljøet og kunderelasjoner, men også ved å tilby markedets beste betingelser for ærgjerrige konsulenter.

– Vi skal klare å rekruttere 20 SAP-konsulenter i år, og 20 til i 2007, framholder Jåtog-Rød.

Gjennom store landsdekkende annonser lokker han nye konsulenter til sitt SAP-konsulentselskap som består at tre tidligere ledere i SAP. Dette er foruten Jåtog-Rød selv, tidligere prosjektdirektør i SAP, Geir Thoresen, og Mathias Ellison.

Jåtog-Rød mener Pearl Consulting har et konkurransefortrinn ved at alle tre er kjente navn i bransjen, og med det kan inngi tillit og troverdighet.

Han legger ikke skjul på at lønn vil være en viktig driver for å trekke til seg SAP-konsulenter.

Pearl Consulting har derfor laget en modell som i utgangspunktet tilbyr en god fastlønn, men som i tillegg gir utsikter til en stor andel av det man omsetter for utover budsjett.

Det er en kjent sak at gode og erfarne senior SAP-konsulenter kan ha en lønn på 700 000 kroner. Når Jåtog-Rød nå baner vei for en enda kraftigere rivalisering, kan lønn raskt bli en sterk konkurransevrider.

Med sine erfaringer fra SAP-miljøet, kan Jåtog-Rød og ledelsen bli en lønnsom partner, og han medgir at tanken om å søke en partnerstatus hos SAP ikke er fremmed.

Norge har i dag rundt 350 sertifiserte SAP-konsulenter, som IT-bedrifter kiver seg imellom for å kapre.

Nå mener Jåtog-Rød at det må iverksettes kraftige tiltak for å utdanne flere.

Behovet er minst 150 til 200 flere SAP-konsulenter, sier han.

Til toppen