Skal dele ut gratis virtuell serverplattform

VMware vil gjøre server-virtualisering tilgjengelig for langt flere. Derfor blir et av selskapets serverprodukter gratis.

VMware vil gjøre server-virtualisering tilgjengelig for langt flere. Derfor blir et av selskapets serverprodukter gratis.

VMware har døpt om selskapets GSX Server-produkt til VMware Server og vil gjøre det hele fritt tilgjengelig.

Robin Prudholm, senior systemingeniør tilknyttet VMware i Danmark, forteller til digi.no at VMware Server vil være en videreutvikling av GSX Server, med blant annet støtte for 64-bits gjestesystemer og Intels Virtualization Technology.

- VMware Server vil være et introduksjonsprodukt som skal gjøre det mulig for flere å oppdage fordelen med virtualisering, forteller Fredrik Eriksson, markedssjef for VMware i Norden.

- Dette produktet er for "utdanningsfasen". Vi ser at mange flytter opp til enterprise-produktet (ESX) for å få tilgang til ekstra funksjonalitet, sier Eriksson.

- Brukerne tar i bruk virtualisering for å løse et konkret problem, men oppdager først senere de virkelige fordelene ved virtualisering, mener han.

Selv om VMware Server vil kunne lastes ned og brukes gratis, skal selskapet ta betalt for supporten.

Foreløpig er bare en betautgave av VMware Server tilgjengelig (på denne siden), mens den endelige utgaven kan ventes til sommeren. Produktet skal kunne kjøres vertssystemer basert på Windows Server eller Linux.

Ifølge Prudholm har dagens GSX Server en overhead på mellom 10 og 30 prosent sammenlignet med kjøring av operativsystemet direkte på maskinvaren. Det mer avanserte produktet, ESX, har en overhead på 2 til 17 prosent.

For CPU og minne er ytelsestapet tilnærmet lik null, forklarer Prudholm. Størst overhead har tilgangen til lagringsenheter og nettverk. Her er det lenger vei mellom den virtuelle og den fysiske maskinvaren.

- For brukere som kjører virtuelle servere på flere fysiske maskiner, er det nødvendig å spre belastningen på en intelligent måte, sier Prudholm. Det er for eksempel dumt å samle alle de mest harddiskkrevende, virtuelle maskinene på ett fysisk system.

    Les også:

Virtualisering på operativsystemnivå åpner for en rekke fordeler. Ved at flere virtuelt atskilte servere kjøres på den samme fysiske maskinvaren, sparer brukerne plass og strømutgifter, samtidig som at den tilgjengelige ytelsen til det fysiske systemet kan utnyttes bedre.

En annen fordel er at en virtuell server i praksis bare er en fil på det fysiske systemets harddisk. Denne kan enkelt kopieres eller flyttes til et annet fysisk system, uavhengig av dette systemets maskinvare.

- Den virtuelle maskinens maskinvare endres ikke, understreker Prudholm.

- Man fjerner bindingene mellom operativsystemet og maskinvaren.

Dette gjør det raskt å duplisere en maskin, eller å gjenopprette et system etter forskjellige typer uhell.

VMware tilbyr også produktet VMotion, som gjør det mulig å flytte en virtuell maskin fra en fysisk maskin til en annen, mens den hele tiden er i drift. Dette vil være helt transparent for brukere knyttet til serveren.

- Serverrommet skal være en pool med ressurser, hvor programvaren flyttes dit det er mest hensiktsmessig, avhengig av last, sier Prudholm.

Han nevner blant annet at VMotion kan brukes til å fordele belastingen mellom servere mer effektivt, eller for midlertidig å flytte en virtuell maskin fra et fysisk system til et annet mens det første systemet for eksempel får installert mer minne.

- På denne måten kan man unngå all maskinvarebasert nedetid. Det viktige er at serveren kjører, ikke hvor den kjører, mener Prudholm.

VMware tilbyr som sikkert kjent også virtualiseringsløsninger for vanlige PC-er. VMware Workstation var selskapets første produkt. Dette produktet er i stor grad rettet mot utviklere som ofte trenger tilgang til mange forskjellige operativsystemer for å teste programvare eller løsninger.

Men Workstation kan også benyttes for å tilby et kontrollert brukermiljø. Det er mulig å begrense tilgangen til for eksempel bedriftsnettverk fra den virtuelle maskinen. Dette kan for eksempel baseres på hvilket nettverk maskinen er tilknyttet. Blir den brukt utenfor bedriften, altså en bærbar PC, vil den virtuelle maskinen kun gi begrenset tilgang. Dette kan være spesielt nyttig hvis maskinen blir stjålet. Andre regler kan sikre at filer blir kryptert eller at den virtuelle maskinen bare har en begrenset levetid, slik at den slutter å fungere hvis ikke administratoren forlenger levetiden.

Prudholm sier at virtuelle maskiner kan brukes for å gi en gjestebruker, for eksempel en innleid konsulent, tilgang til bedriftens nettverk.

VMware tilbyr også gratisproduktet VMware Player, som gjør det mulig å kjøre virtuelle maskiner laget med et av de øvrige produktene.

VMware tilbyr også mer enn 60 ferdige, virtuelle maskiner som kan benyttes sammen med VMware Player. Dette er i stor grad virtuelle maskiner basert på Linux med applikasjoner satt opp for å dekke spesielle behov, for eksempel brannmur, telefonsentral (Asterisk@Home) eller for sikker bruk av nettleser.

Prudholm forteller at hans ni år gamle datter benytter den sistnevnte på hans hjemme-PC, siden hun ikke nødvendigvis er like oppmerksom på problemene knyttet til blant annet spionvare. Går noe galt, er det enkelt å rulle tilbake til den opprinnelige versjonen.

Til toppen