Skal det være en frekvens?

I både Norge, Sverige og Danmark fordeles nå de siste rester av ledige GSM-frekvenser til eksisterende og kanskje nye mobiloperatører.

I både Norge, Sverige og Danmark fordeles nå de siste rester av ledige GSM-frekvenser til eksisterende og kanskje nye mobiloperatører.

I Norge har en bestemt seg for å auksjonere ut de ledige GSM 900 og 1800-frekvensene. Når og på hvilken måte auksjonen vil foregå er ennå ikke bestemt, men det er bestemt at frekvensene skal auksjoneres ut i løpet av året.

Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, sier til digitoday.no at en høring om saken er rett rundt hjørnet. - Det er ikke avklart om det blir en eller to konsesjoner, sier hun.

Blant mobilselskapene i Norge har frekvensauksjonen ikke vakt spesiell begeistring, annet enn kanskje hos Telenor Mobil som om de får lov til å delta kan skaffe seg et bredere frekvensspekter for å gi bedre kapasitet i mobilnettet, blant annet i Oslo.

Den danske Telestyrelsen tildelte de danske GSM 900 frekvenser mandag. Mottakere var Telia og Mobilix som er de to minste av de fire GSM-operatørene i landet. Hverken Tele Danmark eller Sonofon fikk nye frekvenser, men viktigere er at Telia og Mobilix fra før ikke disponerer GSM 900, bare 1800. Fordelen med 900 er bedre kapasitet, og mulighet for å sette basestasjoner lenger fra hverandre, mens GSM 1800 krever kortere avstand mellom telefon og basestasjon, og derfor ofte kalles for storbytelefoni.

Dette er dårlige nyheter for Sonofon, der Telenor eier en drøy halvpart, for når Mobilix og Telia bygger egne GSM 900 mobil nett, vil de ikke lenger ha behov for å distribuere GSM-telefoni via Sonofons mobilnett som i dag. For i dekningsforpliktelsene til de danske GSM-frekvensene heter det at hele Danmark skal dekkes innen utgangen av år 2002.

I Sverige planlegger også Post- och telestyrelsen å tildele to GSM-frekvenser. En av GSM-lisensene ble i sin tid tildelt Tele8 og deretter solgt til Telenordia. Lisensen ble imidlertid ikke tatt i bruk og ble trukket tilbake.

Nå kommer en ny sjanse og de interesserte selskapene må melde sin interesse innen utgangen av februar. En tildeling kan skje innen et års tid.

Til toppen